Archivado en Acords, beneficis socials

Acord marc de condicions socials a les empreses filials de Caixa Catalunya


S'haurà de signar per totes les direccions de les empreses i representants dels treballadors


pdf
print
pmail
Empreses afectades:
  • PROCAM SA
  • PROVIURE SL
  • GESTIO D'ACTIUS TITULITZATS SA
  • CAIXA CATALUNYA ADMINISTRACIO I GESTIO DE SERVEIS SA
  • CAIXA  CATALUNYA GESTIO SGIIC SA
  • MRD REGISTRE I DOCUMETNACIO SL
  • ASCAT VIDA SA
  • ASCAT MEDIACIO SL
  • CAIXA CATALUNYA SERVEIS D'EMPRESA SL
Veure Acord Marc de Condicions socials filials Caixa Catalunya (PDF 590 Kb)