LES HORES "FALTANTS" NO S'HAN DE RECUPERAR

Archivado en Comunicados, Jornada

CC.OO. Caixa Ontinyent- Comunicat

LES HORES "FALTANTS" NO S'HAN DE RECUPERAR


La jornada s'ha de cenyir a l'horari laboral.


pdf
print
pmail

El Conveni Col·lectiu 2007-2010, recentment firmat, establix una jornada anual de 1.680 hores de treball efectiu, de les quals 15 s’han de destinar a formació.

Alhora, per al compliment d’esta jornada laboral, establix un horari que necessàriament ha d’estar comprés dins dels següents límits:

·       Entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril

o        Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: De 08:00 a 15:00 hores

o        Dijous: De 08:00 a 14:30 i de 16:30 a 20:00 hores

A més a més, s’acorda la lliurança de la vesprada dels 2 últims dijous de desembre i el primer de gener (tret d’acord distint), així com la vesprada del Dijous Sant (essent estos dies l’horari de 08:00 a 15:00 hores).

·       Entre l’1 de maig i el 30 de setembre

o        De dilluns a divendres: De 08:00 a 15:00 hores

Per a l’any 2008, el compliment estricte de l’horari laboral assenyalat suposa la realització de 1.643 hores, 37 menys que les 1680 de la jornada anual (22 sobre 1665 si excloem les hores de formació).

Este dèficit d’hores, i a diferència del criteri que s’ha seguit a Caixa Ontinyent els darreres anys, NO S’HA DE RECUPERAR, ja que el Conveni ·Col·lectiu obliga a què la jornada laboral estiga compresa estrictament dins dels límits d’horari establits.

Sí que són recuperables les reduccions horàries amb motiu de la setmana de festes locals, o altres permisos que no tinguen dret a remuneració segons el Conveni Col·lectiu o l’Estatut dels Treballadors.

Com sempre, estem a la vostra disposició davant qualsevol dubte que tingueu sobre este o altre tema.

 

Salutacions ben cordials.

 

Secció Sindical CCOO Caixa Ontinyent

https://www.ccoo-servicios.es/caixaontinyent/

caixaontinyent@comfia.ccoo.es