Archivado en Comunicats, socio economic

Còmput de l'antiguitat

Des de fa temps, CCOO estem treballant perquè la Direcció computi correctament les antiguitats.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Des de fa temps, CC.OO. estem treballant perquè la Direcció computi correctament les antiguitats a tots els empleats i empleades de la Caixa.

En un primer moment es va aconseguir que es regularitzés la concatenació dels contractes temporals amb intervals inferiors als 20 dies hàbils.

Posteriorment, en tenir coneixement de jurisprudència que determinava que s'havia de tenir en compte tot el temps treballat independentment del temps entre contractes, ens vàrem adreçar a la Caixa per tal que apliqués aquesta nova filosofia.

Aquest cop la Direcció es va tancar en banda i no hi va haver manera d'arribar a cap acord.

Des de Comissions es va presentar un Conflicte Col·lectiu que es veurà el proper dia 31 de gener a l'Audiència Nacional, a Madrid.

Esperem que, com en altres ocasions, els tribunals ens acabin donant la raó i la Direcció de la Caixa faci una aplicació més ajustada a la jurisprudència que s'està produint darrerament.

Aquest és un tema obert, i us recomanaríem que tothom que hagi tingut contractes temporals procuri tenir-los  localitzats o bé procurar-se un certificat de la vida laboral.

Finalment, en el curs del seguiment que es fa de la qüestió, es varen tornar a detectar unes incidències que en el seu moment no va ser possible solucionar. Es tractava dels contractes a temps parcial (dissabtes i/o algunes tardes) que hi va haver a finals dels 80 principis dels 90.

Comissions Obreres vàrem facilitar al Cap de Recursos una sentència del Tribunal Superior de Catalunya que donava peu a resoldre el problema.

Ahir ens va fer saber que, en aplicació de la jurisprudència actual, computaran tot el període dels contractes a temps parcial i no només el percentatge de temps treballat.

La mesura afectarà un col·lectiu d'unes 20 persones, a les quals  representarà un increment de l'antiguitat amb la repercussió que això pugui tenir per a canvis de nivell o de triennis.

Ens congratulem que, aquesta vegada, la incidència hagi pogut resoldre's parlant a la pròpia Institució, sense necessitat d'haver de recórrer als tribunals.
 
Mataró, 12 de gener del 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es