Archivado en Documentacio, Dones i Igualtat

Les dones ja són el 40% de les plantilles de les caixes catalanes

Insuficient promoció de dones als càrrecs de major responsabilitat

A totes les caixes i en tots els trams per data d’ingrés els homes han assolit nivells salarials més alts i de més responsabilitat, malgrat les exigències formatives i professionals demandades per les caixes, així com les aspiracions professionals del personal de nova incorporació, són iguals per a homes i dones.


pdf print pmail

Encara que la incorporació massiva de les dones a les caixes d'estalvis és relativament recent, ja són el 40% de les plantilles de les caixes catalanes.

Caja

Plantilla Total

% per gènere


Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Sabadell

746

780

49%

51%

Tarragona

579

767

43%

57%

La Caixa

9522

13202

42%

58%

Girona

377

539

41%

59%

Terrassa

556

861

39%

61%

Catalunya

2076

3577

37%

63%

Manresa

280

479

37%

63%

Manlleu

156

310

33%

67%

Laietana

343

694

33%

67%

Penedès

841

1672

33%

67%

TOTAL CAIXES

15476

22881

40%

60%

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per les entitats a la representació laboral (gener-març 2006)

No obstant aquestes dades, la presència de les dones en les categories de major responsabilitat està lluny de normalitzar-se. Per fer aquesta afirmació hem considerat la distribució per gènere de les plantilles, des del nivell V fins al nivell I del Grup professional 1 (ja que aquests nivells són els que han substituït les antigues categories de Caps – Cap 6ª B fins a Cap 1ª - ). Així ens trobem que mentre el 48% del total d'homes de les caixes catalanes està en aquests nivells, només un 16% de les dones els ha assolit.

Distribució d'Hombres i Dones per nivells (del V al I)

Caixa

Total

Percentatge*


Dones

Homes

Dones

Homes

Catalunya

182

1502

9%

39%

Girona

47

231

12%

43%

La Caixa

1862

7060

20%

53%

Laietana

32

244

9%

35%

Manlleu

6

119

4%

38%

Manresa

19

182

7%

38%

Penedès

80

730

10%

44%

Sabadell

100

287

13%

38%

Tarragona

114

410

20%

54%

Terrassa

34

319

6%

37%

TOTAL CAIXES

2476

11084

16%

48%

* % sobre el total del seu sexe

A menudo las Direcciones argumentan que las mujeres aún no han tenido tiempo de desarrollar su carrera profesional porque hasta los años 90 no se han incorporado masivamente a las cajas. Pero un análisis más detallado muestra que a igual fecha de ingreso en la entidad las mujeres no promocionan igual que sus compañeros, quedando relegadas en un mayor porcentaje en niveles salariales inferiores.

*Distribució d'Hombres i Dones per nivells (del V al I)

per data d'ingrés

Caja

1991-1995

1996-2000

2001-2005


Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Catalunya

12%

27%

5%

30%

3%

11%

Girona

20%

71%

7%

52%

7%

16%

La Caixa

37%

67%

22%

51%

3%

11%

Laietana

13%

38%

10%

24%

10%

26%

Manlleu

12%

50%

0%

10%

2%

2%

Manresa

33%

45%

13%

45%

3%

28%

Penedès

30%

50%

3%

23%

6%

25%

Sabadell

29%

40%

5%

5%

3%

10%

Tarragona

32%

66%

23%

33%

9%

35%

Terrassa

35%

62%

6%

16%

0%

2%

* Percentatge sobre el total del seu sexe ingressat en aquests períodes
Com es pot veure en el quadre, a totes les caixes i en tots els trams per data d'ingrés els homes han assolit nivells salarials més alts i de més responsabilitat, malgrat les exigències formatives i professionals demandades per les caixes, així com les aspiracions professionals del personal de nova incorporació, són iguals per a homes i dones.

Encara que qüestions com la manca de transparència i d'igualtat d'oportunitats en la promoció professional o les dificultats per conciliar la vida laboral amb la personal i familiar també afecten als homes, és cert que tant la cultura organitzativa de les empreses com els estereotips i valors que imperen a la nostra societat penalitzen majoritàriament a les dones.

Aconseguir més objectivitat en els processos de promoció professional, combatre les jornades laborals interminables, qüestionar la distribució irracional del temps de treball, així com negociar plans d'igualtat capaços d'aprofitar tot el potencial professional de les dones, acabant amb aquesta segregació ocupacional, són els objectius que ens hem fixat CCOO per pal·liar aquest desequilibri.

Estem convençuts, també, que això no només ajudarà a millorar la situació professional i personal de les dones, sinó la de tothom. La transparència i objectivitat en la promoció professional o una jornada de treball que permeti tenir vida personal i familiar aniran en benefici tant dels homes com de les dones.

Juny 2006Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es