Archivado en Documentacio, Dones i Igualtat

Les dones ja s贸n el 40% de les plantilles de les caixes catalanes

Insuficient promoci贸 de dones als c脿rrecs de major responsabilitat


A totes les caixes i en tots els trams per data d聮ingr茅s els homes han assolit nivells salarials m茅s alts i de m茅s responsabilitat, malgrat les exig猫ncies formatives i professionals demandades per les caixes, aix铆 com les aspiracions professionals del personal de nova incorporaci贸, s贸n iguals per a homes i dones.


pdf
print
pmail

Encara que la incorporaci贸 massiva de les dones a les caixes d'estalvis 茅s relativament recent, ja s贸n el 40% de les plantilles de les caixes catalanes.

Caja

Plantilla Total

% per g猫nere


Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Sabadell

746

780

49%

51%

Tarragona

579

767

43%

57%

La Caixa

9522

13202

42%

58%

Girona

377

539

41%

59%

Terrassa

556

861

39%

61%

Catalunya

2076

3577

37%

63%

Manresa

280

479

37%

63%

Manlleu

156

310

33%

67%

Laietana

343

694

33%

67%

Pened猫s

841

1672

33%

67%

TOTAL CAIXES

15476

22881

40%

60%

Font: Elaboraci贸 pr貌pia a partir de la informaci贸 facilitada per les entitats a la representaci贸 laboral (gener-mar莽 2006)

No obstant aquestes dades, la pres猫ncia de les dones en les categories de major responsabilitat est脿 lluny de normalitzar-se. Per fer aquesta afirmaci贸 hem considerat la distribuci贸 per g猫nere de les plantilles, des del nivell V fins al nivell I del Grup professional 1 (ja que aquests nivells s贸n els que han substitu茂t les antigues categories de Caps 聳 Cap 6陋 B fins a Cap 1陋 - ). Aix铆 ens trobem que mentre el 48% del total d'homes de les caixes catalanes est脿 en aquests nivells, nom茅s un 16% de les dones els ha assolit.

Distribuci贸 d'Hombres i Dones per nivells (del V al I)

Caixa

Total

Percentatge*


Dones

Homes

Dones

Homes

Catalunya

182

1502

9%

39%

Girona

47

231

12%

43%

La Caixa

1862

7060

20%

53%

Laietana

32

244

9%

35%

Manlleu

6

119

4%

38%

Manresa

19

182

7%

38%

Pened猫s

80

730

10%

44%

Sabadell

100

287

13%

38%

Tarragona

114

410

20%

54%

Terrassa

34

319

6%

37%

TOTAL CAIXES

2476

11084

16%

48%

* % sobre el total del seu sexe

A menudo las Direcciones argumentan que las mujeres a煤n no han tenido tiempo de desarrollar su carrera profesional porque hasta los a帽os 90 no se han incorporado masivamente a las cajas. Pero un an谩lisis m谩s detallado muestra que a igual fecha de ingreso en la entidad las mujeres no promocionan igual que sus compa帽eros, quedando relegadas en un mayor porcentaje en niveles salariales inferiores.

*Distribuci贸 d'Hombres i Dones per nivells (del V al I)

per data d'ingr茅s

Caja

1991-1995

1996-2000

2001-2005


Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Catalunya

12%

27%

5%

30%

3%

11%

Girona

20%

71%

7%

52%

7%

16%

La Caixa

37%

67%

22%

51%

3%

11%

Laietana

13%

38%

10%

24%

10%

26%

Manlleu

12%

50%

0%

10%

2%

2%

Manresa

33%

45%

13%

45%

3%

28%

Pened猫s

30%

50%

3%

23%

6%

25%

Sabadell

29%

40%

5%

5%

3%

10%

Tarragona

32%

66%

23%

33%

9%

35%

Terrassa

35%

62%

6%

16%

0%

2%

* Percentatge sobre el total del seu sexe ingressat en aquests per铆odes
Com es pot veure en el quadre, a totes les caixes i en tots els trams per data d'ingr茅s els homes han assolit nivells salarials m茅s alts i de m茅s responsabilitat, malgrat les exig猫ncies formatives i professionals demandades per les caixes, aix铆 com les aspiracions professionals del personal de nova incorporaci贸, s贸n iguals per a homes i dones.

Encara que q眉estions com la manca de transpar猫ncia i d'igualtat d'oportunitats en la promoci贸 professional o les dificultats per conciliar la vida laboral amb la personal i familiar tamb茅 afecten als homes, 茅s cert que tant la cultura organitzativa de les empreses com els estereotips i valors que imperen a la nostra societat penalitzen majorit脿riament a les dones.

Aconseguir m茅s objectivitat en els processos de promoci贸 professional, combatre les jornades laborals interminables, q眉estionar la distribuci贸 irracional del temps de treball, aix铆 com negociar plans d'igualtat capa莽os d'aprofitar tot el potencial professional de les dones, acabant amb aquesta segregaci贸 ocupacional, s贸n els objectius que ens hem fixat CCOO per pal路liar aquest desequilibri.

Estem conven莽uts, tamb茅, que aix貌 no nom茅s ajudar脿 a millorar la situaci贸 professional i personal de les dones, sin贸 la de tothom. La transpar猫ncia i objectivitat en la promoci贸 professional o una jornada de treball que permeti tenir vida personal i familiar aniran en benefici tant dels homes com de les dones.

Juny 2006