Archivado en Documentacio, Salut Laboral

Protecció de l'embaraç

Seguretat i salut en l'embaraç i la lactància


La maternitat és una realitat biològica diferencial mereixedora de protecció. Els canvis fisiològics i psicològics que comporta poden suposar que condicions de treball considerades acceptables en una situació normal deixin de ser-ho, tant per la salut de la mare com per la del fill/a.


pdf
print
pmail
Embaraçades treballant

La legislació vigent (estatal i europea) permet compaginar treball i maternitat amb més salut i protecció. Les empreses que no compleixin amb aquesta legislació estan incorrent en una acció discriminatòria.

Aquesta guia pretén fer un repàs de tots els elements que s’han de conèixer per evitar aquests riscos.

+ Veure la Guía