Archivado en Acords, Previsio Social

Signat en La Caixa

Acord en matèria de prejubilacions, jubilacions anticipades i jubilacions parcials


L'objecte de l'Acord és establir un programa de prejubilacions, jubilacions anticipades i jubilacions parcials per als empleats de “la Caixa”, que partint de la regulació legal sobre jubilació parcial, gradual i flexible, promogui la renovació de la plantilla de l'Entitat, adaptant-la a les seves necessitats organitzatives.


pdf
print
pmail