Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva

CCOO signa un principi d’acord del Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

OODD Catalunya

COMFIA-CCOO valora molt positivament aquest principi d’acord especialment perquè recupera la clàusula de revisió salarial, assegurant així el poder adquisitiu i també perquè inclou el plus per treball nocturn, així com una adequació de les categories professionals que donen resposta a noves realitats cada cop més presents en les activitats del sector.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

Els sindicats CCOO i l’UGT i les patronals Pimec i Foment del Treball han signat un principi d’acord del Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya pels propers quatre anys. Aquest conveni afecta a més de 16.000 treballadors i treballadores de Catalunya que treballen a entitats tan diverses com són les gestories, API, empreses d’activitats d’àmbit social, col•legis professionals, gabinets jurídics, assessories fiscals, entitats sense ànim de lucre.

Detall dels punts de l’acord:

 Increment salarial:
- Per l’any 2004: Increment del 0.6% (corresponent a la diferència de l’IPC previst pel 2003 i l’IPC real de l’esmentat any) + 3% d’increment salarial. Amb efectes desde de l’1 de gener de 2004.
- Pels anys 2005, 2006 i 2007: IPC previst + clàusula de revisió + retroactivitat limitada a partir del mes en el que es superi l’IPC previst.

 Vigència: 4 anys des del 2004 fins el 2007, ambdós inclosos.

 Jornada: a partir de l’any 2005 reducció en 8 hores, quedant establerta en 1772 hores, reflexat en un dia més de vacances (23 dies laborables de vacances).

 Plus nocturn: establir-lo en un 30% més sobre el valor de l’hora ordinària.

 Millora de les categories professionals.

 Inclusió de:
- Articulat sobre Prevenció de Riscos Laborals, Conciliació de la vida familiar i laboral, assetjament, etc.


Barcelona, 30 de juliol de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es