Archivado en Comunicados, Empleo, externalizacion

La reducció de costos portada a l'absurd

Oficines Unipersonals - BBVA Catalunya

Aquest nou experiment, amb vocació, ens temem, de continuïtat i extensió, com tots els anteriors, s’ha iniciat a Catalunya amb tres Oficines: Bescanó, Olost i Premià de Dalt, que hem d’afegir, però, a les 18 OTP (Oficines a Temps Parcial) que ja venen funcionant amb un sol empleat.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

INGRESSOS – DESPESES = BENEFICIS. Aquest principi, elemental en qualsevol activitat econòmica empresarial, sembla que és la que ha inspirat a la direcció del nostre banc en aquesta cursa cap el desastre.

Si l’actual situació econòmica no permet mantenir el mateix volum d’ingressos d’altres exercicis, i no estem disposats, però, a renunciar al mateix nivell de beneficis, la solució per a què quadri l’equació, s’han dit, és molt senzilla: reduïm les despeses.

I així neixen tot un seguit de “projectes”, batejats, això sí, amb bonics noms. Projecte Clima (reducció de Banca Comercial), Projecte Velázquez (externalització de Serveis Centrals), Projecte Prisma (reestructuració de Banca d’Empreses), Projecte Árbol (venda de gairebé tot el patrimoni immobiliari del BBVA), etc, etc.

Aquest any s’han incrementat les baixes incentivades, no s’han fet noves contractacions i de les vigents ben poques s’han consolidat. Algunes oficines no han obert a l’Agost i/o els dissabtes d’hivern. D’altres (61 a Catalunya) han tancat definitivament. 

I com que això no sembla suficient (“només” s’ha incrementat un 9,1% els ja extraordinaris beneficis recurrents de l’any anterior), ara s’elimina Dinero Express, es reestructura Finanzia i es posa en marxa una nova prova pilot: L’Oficina Unipersonal. La reducció de costos portada fins a l’absurd.

Aquest nou experiment, amb vocació, ens temem, de continuïtat i extensió, com tots els anteriors, s’ha iniciat a Catalunya amb tres Oficines: Bescanó, Olost i Premià de Dalt, que hem d’afegir, però, a les 18 OTP (Oficines a Temps Parcial) que ja venen funcionant amb un sol empleat.

CCOO hem expressat sempre la nostra oposició a aquest tipus d’oficines, per les greus conseqüències que pot tenir sobre el treballador o treballadora  assignat (castigat) a la mateixa (veure carta que hem adreçat a RRLL, reproduïda al dors).

No permetrem que el Banc en aquest cursa esbojarrada, implanti de manera més o menys generalitzada, oficines amb una sola persona. I per evitar-ho hi posarem tots els mitjans, sindicals i jurídics, que estiguin al nostre abast.

Volem, naturalment, que la nostra empresa obtingui els màxims beneficis possibles cada any, però no a qualsevol preu. I totes les iniciatives engegades pel BBVA darrerament per a la reducció de costos, tenen, malauradament, el mateix efecte: empitjorament de les condicions laborals de la plantilla i empitjorament del servei ofert a la clientela.

Si el BBVA vol reduir despeses per mantenir beneficis, hi ha d’altres fórmules que encara no s’han explorat. Posats a precaritzar, proposem que s’externalitzi la Presidència del Banc i que es subcontracti al Conseller Delegat. Segur que trobaríem més d’una empresa, que ens  oferiria aquests serveis per menys dels 9,12 milions d’euros que entre ambdós van cobrar l’any 2007.

12 de Novembre de 2008 

Sr. Joan Tohà
BBVA-RRHH de Catalunya
BARCELONA

Barcelona, 12 de novembre de 2008

Benvolgut senyor:


Hem tingut coneixement de la realització d’una nova “prova pilot” a Catalunya, consistent en el manteniment de tres oficines amb una sola persona en plantilla. Aquesta situació d’un centre de treball atès per un únic empleat/da es repeteix, durant una part de la jornada, a les OTP (Oficines a Temps Parcial).

És coneguda la posició de CCOO sobre les oficines unipersonals: creiem que no han d’existir. Les raons d’aquesta posició les podem resumir en quatre apartats:

  • Seguretat: una sola persona està molt més exposada a situacions de risc, tant d’atracament com d’altres tipus de violència.
  • Salut laboral: activitats imprescindibles quotidianament, com anar al lavabo o anar a esmorzar, entre moltes d’altres, esdevenen greus problemes. I en cas de malaltia sobtada o accident, pot haver perill per a la pròpia vida del treballador o treballadora.
  • Organització del treball: una sola persona està incapacitada per operar com tota una oficina, pateix un grau d’estrès molt superior a l’acceptable i obliga a desplaçaments constants des de l’oficina que li ha de donar cobertura.
  • Atenció a la clientela: és impossible una atenció de qualitat si la mateixa persona ha de fer de caixera, respondre al telèfon, actuar com força de venda i ser la directora de l’oficina.

En conseqüència, sol·licitem la suspensió d’aquesta prova pilot, així com el compromís de no mantenir cap oficina amb una sola persona en plantilla. En el cas de les OTP, entenem que caldria acordar, entre l’empresa i la representació sindical, les condicions i horari de funcionament de les mateixes, per tal d’eliminar o minimitzar els problemes exposats anteriorment.

Restem a l’espera de la seva resposta. Atentament:

Secció Sindical CCOO

BBVA-CATALUNYA

                                            Antoni Capell 
                                         Secretari General

ver Comunicado y Carta en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es