Archivado en Comunicados, Beneficios Sociales

CC.OO. Caixa Ontinyent- Comunicat

NOVETATS DEL REGLAMENT DE PR脡STECS


S聮incorporen les modificacions dels Convenis Col路lectius 2003-2006 i 2007-2010,a m茅s a m茅s d聮altres modificacions pr貌pies que teniu esmentades a continuaci贸.

 pdf
print
pmail

Benvolgudes companyes, benvolguts companys:

         Continuant amb la nostra tasca d聮informar dels drets aconseguits, entre altres, pel nostre sindicat i que beneficien a totes les persones treballadores, a continuaci贸 vos presentem un resum dels principals canvis introdu茂ts en el Reglament de Pr茅stecs per al personal de Caixa Ontinyent, firmat com ja sabeu en el present 2008.

       El nostre Reglament incorpora les modificacions dels Convenis Col路lectius 2003-2006 i 2007-2010, principalment pel que fa al pr茅stec per canvi de vivenda habitual.

Article 3: Situacions especials

       En determinades situacions d'exced猫ncia (atenci贸 de fills o familiars, estudis, ...) es mantenen els tipus d'inter茅s pactats dels pr茅stecs i cr猫dits.

       Les persones que passen a la situaci贸 de prejubilaci贸 o jubilaci贸 parcial mantindr脿 fins a l'edat de jubilaci贸 ordin脿ria (65 anys) els mateixos drets que el personal fix de plantilla.

Article 5: Garanties

       Els pr茅stecs tindran garantia personal fins el moment de la jubilaci贸 (65 anys), moment a partir del qual la garantia haur脿 de ser hipotec脿ria (i fins els 70 anys).

       A m茅s a m茅s, en el cas que la persona empleada estiga casada en r猫gim de guanys, la garantia ser脿 personal de l聮empleat/ada i del c貌njuge.

       El pr茅stec social d聮atencions diverses (article 14), els pr茅stecs i cr猫dits regulats en l聮article 16 d聮import inferior a 24.000 euros i la bestreta (anticip) regulada en l聮article 15 NO s聮han de firmar davant Fedatari P煤blic.

       En els pr茅stecs que s聮atorguen amb garantia hipotec脿ria, s'admet que la responsabilitat hipotec脿ria siga la redu茂da.

Article 8. Comissions, lliuraments a compte i cancel路lacions avan莽ades.

       No es pagar脿 cap tipus de comissi贸 per les operacions regulades en el Reglament. No obstant, s聮esmenta que es pagaran les despeses per rebuts impagats, per貌 este aspecte es conflictiu ja que, segons la nota informativa 6/94, els empleats/ades estem exemptos del pagament de tot tipus de comissions i despeses.

Article 12: Pr茅stec per al canvi de vivenda habitual.

       No ser脿 requisit indispensable la venda de la primera vivenda si es finan莽a la difer猫ncia entre el valor de taxaci贸 de la primera vivenda (com si l'hagu茅rem venuda) i el preu d'adquisici贸 de la nova vivenda habitual.

       S'han modificat els l铆mits m脿xim i m铆nim (4,5% - 2,25%)

Article 13: Pr茅stec per finan莽ar la compra, construcci贸 o rehabilitaci贸 de vivendes.

       S聮amplia la quantitat m脿xima a concedir fins el 80% del valor real de la inversi贸 justificada, i el termini m脿xim de devoluci贸 s聮amplia fins els 30 anys (sense poder soprepassar la vida laboral).

       A criteri del Director/a de l聮oficina gestora, en base a la solv猫ncia immobili脿ria de la persona empleada, podr脿 no contractar-se una asseguran莽a d聮amortizaci贸 del pr茅stec (obligat貌ria en el pr茅stec de primera vivenda i de canvi de vivenda habitual).

       En la forma de pagament del pr茅stec s聮han incl貌s totes les possibilitats: anualitat constant, quota fixa d聮amortizaci贸 o quota d聮amortitzaci贸 creixent d聮un 2% (en este 煤ltim cas el termini m脿xim de devoluci贸 seran 25 anys).

       Les revisions del tipus d聮inter茅s ser脿 en els mesos de gener i juliol de cada any (igual que en els pr茅stecs de primera vivenda o canvi de vivenda habitual).

       Es canvia la figura del pr茅stec pont per a construcci贸-rehabilitzaci贸 de vivenda, per la de p貌lissa de cr猫dit, per un termini m脿xim de 2 anys.

Article 14: Pr茅stec social per atencions diverses

       S聮incrementa l聮import que podr脿 sol路licitar qualsevol persona empleada fins 18.030 euros, i el tipus a aplicar ser脿 l聮Euribor.

Article 15: Bestretes (anticips)

       S聮han afegit alguns motius de sol路licitud que marca el Conveni.

Article 16: altres pr茅stecs i cr猫dits

       En estos tipus de pr茅stecs no cal contractar assegurances d聮amortitzaci贸.

         Val a dir que, com sempre, estem a la vostra disposici贸 davant qualsevol dubte que tingueu sobre este o altres assumptes.

         Salutacions ben cordials.

 

Secci贸 Sindical CCOO Caixa Ontinyent

https://www.ccoo-servicios.es/caixaontinyent/

caixaontinyent@comfia.ccoo.es