Archivado en Campañas, Negociacion Colectiva

Desajustats: Fermesa i unitat sindical

Circular conjunta Comfia-CCOO, CC, CGT, UGT, SCAT - Catalunya

Tots els sindicats presents al BBVA-Catalunya hem pres l'acord d'actuar conjuntament per aturar l'enviament de cartes a algunes de les persones catalogades com "desajustats" i de respondre també unitàriament en cas de que aquest enviament s'acabi produint.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

Compartim dos elements fonamentals: primer, valorem que aquest sistema de catalogació constitueix una inacceptable arbitrarietat; segon, sabem que la catalogació i l'enviament de les cartes posen en perill el lloc de treball de les persones afectades i volen crear un clima de por generalitzat entre el conjunt de la plantilla.

Davant d'una iniciativa del banc que pot encetar una política repressiva i que fa aparèixer l'amenaça d'acomiadaments, tots els sindicats ens comprometem a unir les nostres forces per evitar-ho. El nostre objectiu és que el banc rectifiqui i suprimeixi aquest sistema "discrecional" de catalogació, començant per renunciar a enviar les cartes. Si això no es produeix, volem que ningú col·labori en l'aplicació d'aquest sistema: cap avaluador s'ha de prestar, ni per iniciativa pròpia ni a instàncies de la "superioritat", a assignar l'etiqueta de "desajustat" a ningú.

El sistema és injust, arbitrari i repressiu, però necessita de persones que l'apliquin. Si el sistema no desapareix, han de ser les persones, amb honestedat i sentit de companyerisme, les que han de negar-se a col·laborar en la seva aplicació.

Al dors d'aquest comunicat reproduïm l'escrit adreçat al banc on demanem que es retirin les cartes. Els cinc sindicats hem lliurat unitàriament aquest escrit a RRHH, per transmetre-li personalment les nostres consideracions.

De totes formes, si les cartes acaben enviant-se, fem dues recomanacions:

· Primera, que els receptors no signin l'acús de rebut de la carta o que, si ho fan, facin constar únicament "REBUT I NO CONFORME"
· Segona, que es posin en contacte amb algun sindicat, per rebre assessorament en la necessària contesta que s'ha de donar al banc.

Tots els sindicats hem acordat que, si les cartes s'envien, ens tornarem a reunir per decidir les accions de resposta més adequades. I tenim la voluntat d'actuar amb unitat, fermesa i contundència, perquè això és el que requereix un escenari repressiu amb possibles acomiadaments.

La defensa dels llocs de treball comporta la defensa d'un clima laboral que no estigui dominat per la coacció d'uns pocs i la por o la submissió de tots els demés. Ni ens quedarem de braços creuats, ni permetrem la impunitat dels que acceptin deixar de ser professionals bancaris per esdevenir còmplices d'una arbitrarietat que pot deixar companys i companyes sense feina.

Aquest tema serà, fins que no es solucioni, una prioritat de tots els sindicats del BBVA a Catalunya.


Barcelona, 7 de juny de 2004

Veure en format pdf (50 kb)

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es