Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva, Salario

Acció addicional per a personal en deslocalització. (CATALÁ)

Pagament en funció de Categoria Professional 4%

 


Este artículo se publicó originalmente en Citioperaciones (citioperaciones) ,


pdf print pmail

Durant els mesos que va durar el procés de negociació que primer va afectar a Cobraments i posteriorment a Citiphone el plantejament de reconeixement sobre el treball efectuat, el famós multiplicador del 2’3, aplicat als incentius i comissions per vendes dels últims dotze mesos tenia una clara finalitat. D'una banda, el reconeixement objectiu, immediat i quantificable del treball aportat, al marge de cap valoració de supervisió que condicionés la suma a cobrar. Derivat del mateix, evitar la polèmica que suposaria la interpretació de cada rating tenint en compte la situació actual i que són fàcils d'imaginar.

 

Pensem en el seu moment, i es va demostrar encertat en la pràctica, que això s'evitava amb el famós 2’3, al ser mesura directa de productivitat, incentiu de permanència i element molt més lucratiu que diferencials d'IPC. No era unplantejament raonable, al nostre judici, renunciar a tot o part de 2.750.000€ (resultat col·lectiu total) per aplicar el multiplicador, a canvi de 175.000€ (novament la suma de tots) d'una hipotètica revisió d'IPC.

Com saps, el nostre salari és compensable i absorbible, és a dir, legalment no hi ha obligació d'incrementar els salaris quan existeixen complements personals al marge del salari base. Recordaràs que anualment la representació i la direcció de la companyia acorden la no aplicació d'aquesta situació. Donada la situació econòmica que diu tenir Citigroup, aquest risc també pesava en l'escenari donat a la fórmula final.

Finalment, i atenent al clima de professionalitat prestada per les àrees afectades per aquesta incòmoda situació, es va plantejar recentment a la companyia la possibilitat de revisar aquest paràmetre, assumint l'absència de Rating per acompliment.

Aquesta proposta va ser rebuda amb interès i ha estat finalment acceptada pel que en la nòmina de març tots els empleats de l'àrea que prestin servei efectiu durant el mes rebran una quantitat lineal en funció de la seva categoria professional, equivalent al 4% d'increment sobre salari base per 6 mesos.

Quantitats aplicables:

  • Auxiliars                222€
  • Oficials de 2ª        290€
  • Oficials de 1ª        298€
  • Caps de 2ª            318€

    Aquest import sumarà com SALARI FIX en la fórmula de sortida.Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es