Archivado en Comunicado breve, Condiciones de trabajo, Planificación e Consultorías, Accion sindical

Reunión de Traballo entre a Federación de Servizos de CCOO e Delegadas de Tragsatec en Santiago: Estratexias Comúns para o Futuro


Reunión traballo CCOO Servizos Tragsatec

Nunha iniciativa destinada a reforzar a colaboración e mellorar as condicións laborais na empresa Tragsatec, a Federación de Servizos de CCOO celebrou hoxe unha reunión de traballo na cidade de Santiago coas delegadas e delegados da mencionada empresa.

O encontro tivo como obxectivo principal poñer en común estratexias de traballo que aborden diversos aspectos dentro da empresa, incluíndo a afiliación, plans de traballo, visitas a centros de traballo e inquedanzas diversas das persoas traballadoras.

Durante a reunión, destacouse a importancia de reforzar a afiliación como unha ferramenta clave para a defensa dos dereitos laborais e o benestar. Discutíronse plans de traballo orientados a optimizar o rendemento e a calidade laboral.

reunión Tragsatec  reunión Tragsatec

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, acordáronse estratexias para levar a cabo visitas aos centros de traballo co propósito de avaliar as condicións laborais in situ e abordar posibles áreas de mellora. Estas visitas considéranse esenciais para manter unha comunicación aberta e fluída entre as delegadas e o cadro de persoal.

A reunión tamén serviu como plataforma para abordar as inquedanzas diversas das persoas empregadas de Tragsatec. Fomentouse o diálogo aberto e estableceuse un compromiso para abordar e resolver calquera preocupación que afecte á comunidade laboral.

Á respecto, tanto Isabel Fernández, stria. de Organización de CCOO Servizos, como Iván Cordeiro, responsable de CCOO Servizos Técnicos, expresaron o seu optimismo e compromiso continuo na mellora das condicións laborais en Tragsatec: "Cremos firmemente na importancia da colaboración e o diálogo para construír un entorno laboral xusto e equitativo. Esta reunión é un paso significativo cara adiante na construción dun futuro laboral máis sólido e positivo para todos".

Ambas partes concluíron a reunión reafirmando o seu compromiso mutuo de traballar xuntas para reforzar a relación laboral en Tragsatec e mellorar continuamente as condicións de traballo para todo o persoal.