Normas e calendario do proceso

Plenario de renovación da Sección Sindical de CCOO Galicia en Paradores

CCOO Paradores

 A Comisión Executiva Federal, na súa reunión do 14 de marzo de 2022, aproba o proceso de Plenario da Sección Sindical de CCOO en Paradores e a convocatoria do seu Plenario de renovación que se celebrará (o lugar comunicarase na carta de convocatoria) o día 19 de maio de 2022, así como as normas de funcionamento do mesmo. 
Estas normas réxense polo Regulamento Interno de Seccións Sindicais aprobado polo Consello Federal o 4 de outubro de 2017 e teñen como obxecto regular o proceso de renovación da Sección Sindical de CCOO en Paradores.
 A Sección Sindical, acordou iniciar as xestións para o proceso de renovación. O Plenario de renovación debíase de celebrar no mes de novembro de 2020, pero por mor das restricións e medidas implantadas en España para combater a pandemia da COVID 19 impediron a súa renovación en tempo e forma.


Suspensión Plenario da Sección Sindical de CCOO en BBVA Galicia

bbva ccoo galicia

A Comisión Executiva da Federación de Servizos de Galicia, en reunión extraordinaria o 11/02/2022, aprobou a suspensión das asembleas e plenarios da Sección Sindical de BBVA de Galicia que se ían levar a cabo no trascurso deste mes e finalizarían o próximo día 8 de marzo, para a renovación dos seus órganos de dirección. Ler máis


Plenario de integración das Seccións Sindicais de Caixabank e Bankia

Plenario Caixabank

A Comisión Executiva Federal, na súa reunión do 12 de agosto de 2021, aproba o proceso de Plenario de integración da Sección Sindical de CCOO de Caixabank e da Sección Sindical de CCOO de Bankia e a convocatoria do seu Plenario que se celebrará en Barcelona, os días 17 e 18 de novembro de 2021, así como as normas de funcionamento do mesmo.

Estas normas réxense polo Regulamento Interno de Seccións Sindicais aprobado polo Consello Federal o 4 de outubro de 2017 e foron aprobadas pola Comisión Executiva Federal. Teñen como obxecto regular o proceso do Plenario Extraordinario de Integración da Sección Sindical de CCOO de Bankia na Sección Sindical de CCOO de Caixabank.

Este Plenario Extraordinario realízase como consecuencia do proceso de adquisición de Bankia por Caixabank, o que supón un novo marco na interlocución cun persoal único procedente das dúas entidades.

Ver as NORMAS e CALENDARIO do plenario de Galicia

Ver as NORMAS e CALENDARIO do plenario

Ver DOCUMENTO/PONENCIA Sección Sindical de CCOO de Caixabank


Plenario Extraordinario Sección Sindical de CCOO en BANCO SANTANDER en Galicia

Normas plenario Santander

A Comisión Executiva Federal, na súa reunión do 12 de agosto de 2021, aproba o proceso de Plenario da Sección Sindical de CCOO de Banco Santander e a convocatoria do seu Plenario extraordinario que se celebrará na localidade de Torremolinos (Málaga), os días 30 de novembro e 1 de decembro de 2021, así como as normas de funcionamento do mesmo.

Ver as NORMAS E CALENDARIO do plenario de Galicia

Ver as NORMAS y CALENDARIO del plenario

Ver DOCUMENTO/PONENCIA Sección Sindical do Banco Santander


Proclamación de candidaturas da Comarca de Ferrol

ccoo servizos galicia

Desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia unha vez máis comunicamos que en base ao regulamento das asembleas congresuais de Nivel I punto D, Candidaturas:

  • A proclamación das candidaturas entenderase definitiva se finalizado o prazo habilitado para presentar reclamacións ás mesmas non se formalizou ningunha reclamación.
  • Se só houbese unha candidatura proclamada, non se procederá á súa votación, quedando elixidos todos os candidatos e candidatas (titulares e suplentes). Ler máis


Proclamación de candidaturas da Comarca de A Coruña nivel I

ccoo servizos galicia

Desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia unha vez máis comunicamos que en base ao regulamento das asembleas congresuais de Nivel I punto D, Candidaturas:

  • A proclamación das candidaturas entenderase definitiva se finalizado o prazo habilitado para presentar reclamacións ás mesmas non se formalizou ningunha reclamación.
  • Se só houbese unha candidatura proclamada, non se procederá á súa votación, quedando elixidos todos os candidatos e candidatas (titulares e suplentes) Ler máis


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral Calendario Laboral 2015
Guía derechos de trabajadores y trabajadoras Guía de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Tambien puedes consultar los Efectos de la Reforma Laboral sobre los derechos de los trabajador
Consulta sobre pensiones
Consultas sobre pensiones