Archivado en Campañas, Mujeres e Igualdad, Hostalaría, Muller, Accion sindical

Enmarcada na 6ª Semana de Acción Mundial polas Camareiras de Pisos, a Federación de Servizos de CCOO lanza unha campaña contra o acoso sexual que sofr

O cliente non sempre ten a razón. Por un lugar de traballo seguro para as camareiras de pisos


semana mundial camareiras de piso

É necesario garantir un lugar de traballo seguro para as camareiras de pisos, persoal especialmente exposto ao acoso sexual. Estas condutas que teñen as súas raíces na persistente desigualdade entre mulleres e homes maniféstanse en comportamentos de violencia e acoso sexual que poden ir desde os requirimentos ou proposicións, comportamentos físicos até a agresión sexual. O feito de desenvolver gran parte da súa actividade laboral no interior das habitacións dos clientes, supón para elas un risco que fai incuestionable a necesidade de establecer medidas e estratexias para previlo. Ler máis


No ámbito laboral, traballamos sindicalmente por erradicar o acoso sexual ou laboral que se pode producir nos centros de traballo mediante protocolos contra o acoso, e as medidas preventivas necesarias para que este non ocorra. Pero que sucede cando o acoso ten a súa orixe nas accións das persoas que se senten empoderadas e protexidas só polo feito de ser “o cliente?

Existen mecanismos para protexelas, desde como se organiza o traballo diario a procedementos e recursos que garantan a súa seguridade:

 

  • Dispor de botóns antipánico, handys ou teléfonos para estar en contacto co resto do equipo ante casos de emerxencia.
  • Manter a porta da habitación aberta e bloquear o acceso de entrada cos carros de limpeza.
  • Nunca limpar unha habitación se o hóspede permanece dentro. No caso de que o persoal de piso se atope limpando a habitación e o hóspede solicite entrar, a traballadora debe saír da habitación e regresar máis tarde.
  • Ao realizar unha entrega extra de toallas, artigos de toilette ou de room service, o persoal non debe entrar na habitación, ou facelo en parellas.
  • Evitar traballar illadas, garantindo que o número de traballadoras é apropiado para cada tarefa e para cada momento do día, extremando as precaucións nas quendas de noite, máis vulnerables.
  • Que todas as dependencias do hotel, como corredores, escaleiras de emerxencia, almacéns, cuartos de almacenaxe, conten con iluminación de detección de presenza.
  • Que os hoteis se doten dos servizos de seguridade necesarios en caso de incidentes.
  • Roupa de traballo adecuada para a tarefa. Libre elección de uniforme (saia/pantalón)
  • En caso de danos físicos e/ou psíquicos, por agresión verbal ou física, abuso ou violación, as empresas deben pór a disposición da afectada todos os medios sanitarios e xurídicos posibles, asumindo o seu custo, así como o recoñecemento de accidente laboral.
  • Programas de sensibilización, formación, e información.

CCOO Servizos, pide ás institucións (Goberno) a ratificación formal do Convenio 190 da OIT sobre a Eliminación da Violencia e o Acoso no Mundo do Traballo e demanda ás empresas do sector que adquiran un compromiso firme contra esta secuela, considerando o acoso sexual por parte de persoas alleas á empresa como un risco a ter en conta nas súas instalacións, adoptando todas as medidas preventivas posibles para que as súas traballadoras non sufran ningún dano.