Archivado en Documentacion, Normas

Normas e calendario do proceso

Plenario de renovación da Sección Sindical de CCOO Galicia en Paradores


CCOO Paradores

 A Comisión Executiva Federal, na súa reunión do 14 de marzo de 2022, aproba o proceso de Plenario da Sección Sindical de CCOO en Paradores e a convocatoria do seu Plenario de renovación que se celebrará (o lugar comunicarase na carta de convocatoria) o día 19 de maio de 2022, así como as normas de funcionamento do mesmo. 
Estas normas réxense polo Regulamento Interno de Seccións Sindicais aprobado polo Consello Federal o 4 de outubro de 2017 e teñen como obxecto regular o proceso de renovación da Sección Sindical de CCOO en Paradores.
 A Sección Sindical, acordou iniciar as xestións para o proceso de renovación. O Plenario de renovación debíase de celebrar no mes de novembro de 2020, pero por mor das restricións e medidas implantadas en España para combater a pandemia da COVID 19 impediron a súa renovación en tempo e forma.