Archivado en Legal, Negociacion Colectiva, Contact Center, Accion sindical

A Xustiza dálle a razón a CCOO e rexeita os contratos temporais ligados a subcontratas


centro de chamadas

A Audiencia Nacional dálle a razón á Federación estatal de Servizos de CCOO e considera nulos os contratos temporais ligados a unha subcontrata no sector dos centros de chamadas. Isto significa que unhas 40.000 persoas en todo o Estado poderán pasar a ter un contrato indefinido. Ler máis


En decembro de 2020, o Tribunal Supremo ditaminara que, nas empresas cuxa actividade esencial é a prestación de servizos, os contratos deben ser indefinidos. Tras esta sentenza, CCOO foi o primeiro sindicato en presentar unha denuncia ante a Audiencia Nacional pola adaptación do convenio sectorial á normativa europea e a esta sentenza.

A Audiencia estima a demanda formulada por CCOO, polo que anula e deixa sen efecto o seguinte parágrafo do artigo 14, b) do convenio colectivo do sector de centros de chamadas:

«A tales efectos entenderase que teñen substantividade propia todas as campañas ou servizos contratados por un terceiro para a realización de actividades ou funcións de contact center cuxa execución no tempo é, en principio, de duración incerta e cuxo mantemento permanece ata a finalización da campaña ou o cupmrimento do servizo obxecto do contrato».

Grazas a esta sentenza gañada polos servizos xurídicos de CCOO, milleiros de persoas que teñen contratos por obra e servizo poderán pasar a ter un contrato indefinido, dando estabilidade aos seus postos de traballo.

Segundo CCOO-Servizos, a patronal do sector consideraba que esta cuestión non se debía dirimir nun xulgado, xa que se está a negociar o novo convenio. Non obstante, o tribunal sentenciador si recoñece que o seu pronunciamento pode incidir nas negociacións, pero trátase dun acontecemento «inevitable» pola tardanza das partes en chegar a acordo sobre o convenio vixente, xa caducado.

Desde CCOO-Servizos agardan que a patronal «entre en razón» e entenda que «o mantemento do sector pasa por darlle estabilidade ao emprego».