Archivado en Comunicados, Condiciones de trabajo, Hostalaría, Accion sindical

CCOO desmente que en España falte persoal para traballar na Hostalaría, o que faltan son condicións de traballo dignas e mellores salarios


persoal hostalaría

Para CCOO Servizos, en España hai suficiente e cualificada man de obra no sector de Hostalaría, as dificultades esgrimidas polas patronais son debidas á precariedade, os baixos salarios e as deficientes condicións laborais (quendas partidas, dificultade conciliación vida laboral e familiar, nin tan sequera un fin de semana de descanso ao mes).

Hai moitas persoas que abandonan a profesión e optan por traballar noutros sectores. Ler máis


Concretamente, segundo datos de CCOO Servizos, desde o inicio da pandemia, máis de 70.000 persoas abandonaron a profesión, buscando máis estabilidade así como melloras sociais e económicas noutros sectores. É dicir, o que está a ocorrer en España, é que as patronais Hostaleiras optaron por buscar man de obra barata ("escrava") doutros países antes que mellorar as condicións laborais do persoal, sen ter en conta que, a escaseza de persoal, de forma puntual, débese ás condicións laborais precarias do sector. Persoal para traballar en Hostalaría hai, pero é necesario que se lle ofreza seguridade laboral e boas condicións salariais e de traballo.

  • Segundo os datos de afiliación á Seguridade Social, en 2022 houbo 1.352.782 persoas traballadoras por conta allea contratadas no sector, o que supera nun 0,53% a afiliación media de 2019 (1.345.603). Doutra banda, analizando os datos de afiliación á Seguridade Social da Hostalaría en España vemos que esta tivo un incremento de 201.954 empregos con respecto ao ano anterior (+13,71%). Por tanto, queda claro que todas as ofertas de emprego se cubriron, contradicindo estes datos, unha vez máis, aos que critican a falta de persoal na Hostalaría e evidenciando que as prazas de traballo que non se cobren son as que ofertan condicións inaceptables e en moitos casos fraudulentas.

Por tanto, a nosa resposta ás queixas da patronal sobre a falta de persoas cualificadas, é que invistan en condicións dignas de traballo e en formación do seu persoal (a formación non é un gasto, é un investimento) e mellore as súas condicións salariais e de traballo, que é a única forma de reter aos profesionais do sector, e que non vexan a profesión de Camareiro/a, Cociñeiro/a ou Camareiro/a de Pisos como unha ocupación temporal, senón como unha profesión con percorrido profesional que lles permite vivir dignamente e conciliando a súa vida laboral e familiar.

  • Un grave problema engadido á falta de persoal en Hostalaría nalgunhas zonas turísticas, é a perentoria falta de vivendas e o encarecemento dos prezos de alugueres, o que provoca que, en moitos casos, máis da metade de salario vaise no pago do aluguer dunha habitación. Por tanto, estes son problemas que as patronais deben asumir se queren que as persoas se despracen no verán dunhas comunidades a outras; e o mesmo respecto ás persoas traballadoras que veñan doutros países.
  • Outra das cuestións a resolver no sector, é a aposta pola estabilidade no emprego, xa que a pesar de que se mellorou como consecuencia da última Reforma Laboral, constátase que a taxa de temporalidade e parcialidade, en moitos casos indesexada, é aínda moi superior ao conxunto dos sectores da economía española.

Analizando os datos de temporalidade e parcialidad, apréciase o crecemento do emprego indefinido por conta allea en Hostalaría nun 26,40% con respecto ao que había o ano anterior, pasando dos 773.849 de 2021 aos 978.167 cos que finalizou de media o ano 2022. (372.707 en 2021 e 344.927 en 2022). Ademais, aumentou o emprego a tempo completo nun 22,82%, pasando dos 769.944 de 2021 a 945.663 de 2022, e tan só se incrementou nun 0,23% a xornada parcial (de 376.612 a 377.460). O emprego a tempo parcial é o 31% (24% en homes; 37% en mulleres), sendo o 50% o índice de parcialidade non desexada (55% en homes; 47% en mulleres) e tan só se incrementouse nun 0,23% a xornada parcial (de 376.612 a 377.460.

  • Por último, dicir que, de cara ao futuro inmediato (que presenta signos de forte crecemento no sector), é fundamental crear as condicións para facer que a Hostalaría e o Turismo sexa atractivo para persoas mozas e mediante a formación pór en valor as distintas profesións do sector, para o que, é prioritario desbloquear a negociación colectiva naqueles convenios que seguen sen renovar, así como darlle un pulo ao Acordo Laboral de Hostalaría de Ámbito Estatal con mais contidos para mellorar as condicións laborais en conceptos como salarios, horarios, conciliación, saúde laboral e tamén conseguir que, mediante unha boa formación sectorial, se poida apreciar que existen grandes oportunidades de traballo estable e de futuro.