Archivado en Campañas, Condiciones de trabajo, Comercio Galicia, Accion sindical

Demandamos a Decathlon por vulneración do dereito á Liberdade Sindical


vulneración dereitos Decathlon

Presentamos unha demanda de tutela contra a empresa Decathlon pola vulneración do dereito fundamental de liberdade sindical. Esta demanda ven motivada pola negativa da empresa a aportar documentación e información relativa ás condicións laborais do persoal, por impedir o desenvolvemento da nosa actividade sindical negando o uso do crédito horario e por tomar represalias laborais cara ao activo sindical de CCOO, entre outras prácticas. Ler máis


CCOO, como sindicato máis representativo a nivel estatal dentro do Sector Retail, interpuxemos unha demanda contra a empresa Decathlon por tutela de dereitos fundamentais. En primeiro lugar, porque se vulneraron os dereitos de información, consulta e competencias recollidos no Artigo 64 do Estatuto dos Traballadores.

A empresa negouse a facilitar ás delegadas e delegados de CCOO a documentación e información requirida de forma sistemática. En consecuencia, vulneran e impiden o dereito deste sindicato a realizar un análise sobre a situación dos cadros de persoal e poder tomar medidas para mellorar a situación.

Por outra banda, negaron a autorización ou consentimento do uso por parte de CCOO dos correos electrónicos de todas as persoas da plantilla, non poñendo á disposición de CCOO os medios necesarios para garantir o dereito á comunicación e defensa da nosa afiliación e persoas traballadoras. Autorización que si foi dada ao sindicato SGICD.

En segundo lugar, negaron a CCOO a solicitude para facer uso do crédito sindical, o que é unha acción lesiva contra os dereitos fundamentais de todas as persoas traballadoras de Decathlon.

En terceiro lugar, porque desde o Sindicato tivemos constancia da imposibilidade de incrementar as horas de traballo ou de promocionar ou ascender do noso activo sindical, só por pertencer a CCOO.

CCOO tentou dialogar coa empresa para poñer fin a esta situación, pero non foi posible. Moi ao contrario, a empresa Decathlon continúa desenvolvendo prácticas lesivas cara ao noso activo sindical. Concretamente, os e as delegadas de CCOO en Decathlon reciben os peores horarios, modificacións nas tarefas asignadas e nos turnos, impídeselles entrar nos centros de traballo para desenvolver as súas funcións sindicais, etc.

CCOO lamenta profundamente a actitude da empresa Decathlon cara os e as delegadas do noso Sindicato, así como que as relacións laborais dentro da empresa teñan que ser dirixidas por un xulgado.