Archivado en Empleo, Huelga, ERE, Condiciones de trabajo, Convocatorias

CONCENTRACIÓ a les 11 hores al centre comercial de la Illa (Av. Diagonal, 557 BCN)

CCOO convoca una segona vaga a Douglas per al 18 de març contra la decisió d´acomiadar 1.000 persones

CCOO convoca una segunda huelga en Douglas para el 18 de marzo contra la decisión de despedir a 1.000 personas


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

Després de la dramàtica decisió de Douglas d'aplicar un ERO 1.000 persones i empitjorar les condicions d’altres 600, el sindicat ha iniciat un procés de mobilitzacions.

El dia 3 de març Douglas informava a la representació sindical de la seva ferma determinació a l'hora d'iniciar un ERO per acomiadar 1.000 treballadors i treballadores i l'obertura d'un article 41 d'Estatut dels Treballadors la finalitat del qual seria modificar el sistema de incentius a la botiga i els horaris al magatzem.

El sindicat ha manifestat amb total contundència la negativa a acceptar uns plans tan erràtics com tots els que s'han dut a terme en anys anteriors; que s'han basat únicament a acomiadar la plantilla i els nefastos fruits de la qual se sintetitzen que l'empresa ha passat de ser la primera companyia en perfumeries a nivell nacional a ser la cinquena actualment.

CCOO no consentirà un nou abús d'una empresa amb un salari mitjà brut fix anual el 2020 per al consell de direcció de 131.000 euros anuals, mentre que el salari mitjà brut fix anual el 2020 a la resta de personal va ser de 17.905 euros anuals. El sindicat no permetrà que els resultats de tan mala gestió els segueixi pagant la classe treballadora.

CCOO posa de manifest la tropelía que aquest fet significa per a l'ocupació femenina, ja que el percentatge global de dones a l'empresa és d'un 86% i Douglas vol acabar amb 2/3 del total d'aquesta plantilla, tancant 136 botigues de les 202 que queden, 10 de les 12 que hi ha a Catalunya.

CCOO ha reiterat la seva negativa a admetre que Douglas utilitzi aquests processos per precaritzar les condicions laborals i es passi a la feina “low cost” i que la transició digital es faci a costa de les persones. Per això, la seva posició serà frontal davant d'aquestes pretensions i actuarà des d'una triple estratègia: de negociació, de comunicació i de mobilització que va començar el dia 14 de març amb una primera vaga als magatzems.

- - - - - - - - - -

CONCENTRACIÓ a les 11 hores al centre comercial de la Illa (Av. Diagonal, 557 BCN)

CCOO convoca una segunda huelga en Douglas para el 18 de marzo contra la decisión de despedir a 1.000 personas

Tras la dramática decisión de Douglas de aplicar un ERE 1.000  personas y empeorar las condiciones de otras 600, el sindicato ha iniciado un proceso de movilizaciones.

El día 3 de marzo Douglas informaba a la representación sindical de su firme determinación a la hora de iniciar un ERE para despedir a 1.000 trabajadores y trabajadoras y la apertura de un artículo 41 de Estatuto de los Trabajadores cuya finalidad sería la de modificar el sistema de incentivos en tienda y los horarios en el almacén.

El sindicato ha manifestado con total contundencia su negativa a aceptar unos planes tan erráticos como todos los que se han llevado a cabo en años anteriores; que se han basado únicamente en despedir a la plantilla y cuyos nefastos frutos se sintetizan en que la empresa ha pasado de ser la primera compañía en perfumerías a nivel nacional a ser la quinta actualmente.

CCOO no va a consentir un nuevo abuso de una empresa cuyo salario medio bruto fijo anual  en 2020 para el consejo de dirección fue de 131.000 euros anuales, mientras que el salario promedio bruto fijo anual  en 2020 en el resto de personal fue de de 17.905 euros anuales. El sindicato no va a permitir que los resultados de tan mala gestión los siga pagando la clase trabajadora.

CCOO pone de manifiesto la tropelía que este hecho significa para el empleo femenino, ya que el porcentaje global de mujeres en la empresa es de un 86% y Douglas quiere acabar con 2/3 del total de esa plantilla, cerrando 136 tiendas de las 202 que quedan, 10 de las 12 que hay en Catalunya.

CCOO ha reiterado su negativa a admitir que Douglas utilice estos procesos para precarizar las condiciones laborales y se pase al empleo “low cost” y que la transición digital se haga a costa de las personas. Por ello, su posición va a ser frontal ante estas pretensiones y actuará desde una triple estrategia: de negociación, de comunicación y de movilización que comienzó el día 14 de marzo con una primera huelga en los almacenes.

CCOO Serveis Catalunya

CONCENTRACIÓ a les 11 hores al centre comercial de la Illa (Av. Diagonal, 557 BCN)


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es