Archivado en Jornada, Salario, Condiciones de trabajo, Convocatorias

CCOO, USOC i UGT iniciem mobilitzacions a Spar Tarragona (Fragadis) per exigir unes condicions de treball dignes

El proper 13 està convocada una concentració de treballadores i treballadors davant la botiga d’Spar de Tarragona.

- - - - - - - -

CCOO, USOC y UGT iniciamos movilizaciones en Spar Tarragona (Fragadis) para exigir unas condiciones de trabajo dignas

El próximo 13 está convocada una concentración de trabajadoras y trabajadores frente a la tienda de Spar de Tarragona.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) ,


pdf print pmail

El comitè d'empresa de Fragadis SL compost per CCOO, USOC i UGT, després de diverses denúncies i peticions de millores a l’empresa. ha decidit convocar concentracions davant dels centres de treball per donar visibilitat a la situació encallada que s’està vivint.

Fragadis S.L propietària dels supermercats a Spar a la província de Tarragona, i compta amb més de 1000 treballadors i treballadores distribuïdes als centres, supermercats, magatzem i oficines.

Aquesta plantilla està cansada de patir aquesta política laboral al si de la direcció de l'empresa, que s'exerceix amb pressions a les treballadores i els treballadors sobre el seu lloc de treball. Fragadis S.L està fent contractacions de 24h quan la necessitat del lloc de treball és de 40 horas, amb la conseqüent falta de personal. També està acomiadant treballadors i treballadores en situació de baixa sense indemnització al·legant faltes greus, i castigant-los amb desproporcionades sancions de faltes greus, de feina i sou. També es donen pressions per treballar en diumenges i festius sense complir els acords amb el comitè de previ avís, pressions per part de l'empresa de seguiment de baixes, per rebre l'alta anticipada; així com pressions per part dels caps i les caps de zona (supervisors/es) per no realitzar vacances i llicències retribuïdes (dia d'assumptes propis) en períodes acordats pel comitè i l'empresa.

El comitè, a les reunions trimestrals amb l'empresa ha posat tot això en coneixement de la direcció, sense rebre cap aclariment, solució o resposta. Només se’ls ha dit que tot plegat es valorarà.

El comitè d'empresa convoca la primera concentració a la botiga Spar de la Rambla nova,112 a Tarragona el dia 13 de desembre a les 10.00 hores, per reclamar un augment en les hores extres i festives, horaris de conciliació familiar, condicions dignes de treball sense estrès laboral, contractacions a 40 hores i millores laborals.

 

CCOO, USOC y UGT iniciamos movilizaciones en Spar Tarragona (Fragadis) para exigir unas condiciones de trabajo dignas

El próximo 13 está convocada una concentración de trabajadoras y trabajadores frente a la tienda de Spar de Tarragona.

El comité de empresa de Fragadis SL compuesto por CCOO, USOC y UGT, después de varias denuncias y peticiones de mejoras en la empresa.  ha decidido convocar concentraciones ante los centros de trabajo para dar visibilidad a la situación varada que se está viviendo.

Fragadis S.L propietaria de los supermercados en Spar en la provincia de Tarragona, y cuenta con más de 1000 trabajadores y trabajadoras distribuidas en los centros, supermercados, almacén y oficinas. 

Esta plantilla está cansada de sufrir esta política laboral en el seno de la dirección de la empresa, que se ejerce con presiones a las trabajadoras y trabajadores sobre su puesto de trabajo.  Fragadis S.L está haciendo contrataciones de 24h cuando la necesidad del puesto de trabajo es de 40 horasa, con la consecuente falta de personal.  También está despidiendo a trabajadores y trabajadoras en situación de baja sin indemnización alegando faltas graves, y castigándoles con desproporcionadas sanciones de faltas graves, de trabajo y sueldo.  También se dan presiones para trabajar en domingos y festivos sin cumplir con los acuerdos con el comité de previo aviso, presiones por parte de la empresa de seguimiento de bajas, para recibir el alta anticipada;  así como presiones por parte de los jefes y jefes de zona (supervisores/as) para no realizar vacaciones y licencias retribuidas (día de asuntos propios) en períodos acordados por el comité y la empresa.

El comité, en las reuniones trimestrales con la empresa ha puesto todo esto en conocimiento de la dirección, sin recibir ninguna aclaración, solución o respuesta.  Sólo se les ha dicho que todo ello se valorará.

El comité de empresa convoca la primera concentración en la tienda Spar de la Rambla nova,112 en Tarragona el día 13 de diciembre a las 10.00 horas, para reclamar un aumento en las horas extras y festivas, horarios de conciliación familiar, condiciones dignas de  trabajo sin estrés laboral, contrataciones a 40 horas y mejoras laborales.

CCOO Serveis Catalunya

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es