Archivado en Negociacion Colectiva, Convocatorias

CCOO convoca concentracions a les seus de les principals empreses del sector de Prevenció

CCOO i UGT inicien actuacions conjuntes davant del bloqueig del Conveni de Serveis de Prevenció. El 17 de juny estan convocades a les 12 hores concentracions a les seus de les principals empreses.

- - - - -

CCOO convoca concentraciones en las sedes de las principales empresas del sector de Prevención

CCOO y UGT inician actuaciones conjuntas ante el bloqueo del Convenio de Servicios de Prevención. El 17 de junio están convocadas a las 12 horas concentraciones en las sedes de las principales empresas.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

Davant la situació de bloqueig unilateral del procés de negociació col·lectiva per part d'ASPREN, ASPA i ANEPA. Les organitzacions sindicals UGT i CCOO han decidit elevar la tensió del conflicte per aconseguir que es rectifiquin les posicions empresarials. Per això, volen estendre l'objectiu de la seva lluita i fer partícip a la societat, i ho aconseguiran cridant més alt, més clar i en més llocs que els i les treballadores exigeixen un conveni just i equilibrat per a les plantilles dels Serveis de Prevenció Aliens.

El proper 17 de juny s’han convocat concentracions a les seus de les principals empreses del sector. Per territoris es distribuiran de la manera següent: Badajoz: Grup Preving, Madrid: Aspy Prevenció, La Corunya: Taprega, Barcelona: Quirón Prevención i València: Valora.

A l'enviament de cartes als grups parlamentaris, l'entrevista amb la Direcció General de Treball i el cicle d'entrevistes amb els partits polítics, s'uneix ara un calendari de mobilitzacions que comença amb aquestes concentracions, que també inclourà accions massives a les xarxes socials i d'altres actuacions que donaran a conèixer properament. A més, CCOO adverteix que, si es manté aquesta situació de bloqueig, a la tardor es projectaran intenses protestes que requeriran del compromís, la implicació i mobilització de les plantilles.

La gravetat del conflicte del sector de Serveis de Prevenció Aliens, que afecta 20.000 professionals i el seu conveni ja està bloquejat 3 anys mentre el sector bat rècord de beneficis, es tradueix en un empobriment sistemàtic de les seves plantilles (accentuada per la deriva inflacionista de la economia nacional) sumat a unes càrregues de treball que són cada cop més excessives perjudicant un sector que és clau en el model de prevenció del nostre país.

CCOO vol deixar clar que utilitzarà tots els mitjans que disposa: mediàtica, de protesta i judicial; i que la confrontació no cessarà fins que la patronal se sent a negociar unes condicions dignes per a un sector que fa anys que està immers en una dinàmica de precarització que s'ha d'acabar.

- - - - - -

CCOO convoca concentraciones en las sedes de las principales empresas del sector de Prevención

CCOO y UGT inician actuaciones conjuntas ante el bloqueo del Convenio de Servicios de Prevención. El 17 de junio están convocadas a las 12 horas concentraciones en las sedes de las principales empresas.

Como ya anticipó el sindicato, ante la situación de bloqueo unilateral del proceso de negociación colectiva por parte de ASPREN, ASPA y ANEPA. Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han decidido elevar la tensión del conflicto para conseguir que se rectifiquen las posiciones empresariales. Por ello, quieren extender el objetivo de su lucha y hacer partícipe a la sociedad, y lo van a conseguir gritando más alto, más claro y en más lugares que los y las trabajadoras exigen un convenio justo y equilibrado para las plantillas de los Servicios de Prevención Ajenos.

El próximo 17 de junio se han convocado concentraciones  a las 12 horas en las sedes de las principales empresas del sector. Por territorios se distribuirán de la siguiente forma: Badajoz: Grupo Preving, Madrid: Aspy Prevención, A Coruña: Taprega, Barcelona: Quirón Prevención y Valencia: Valora.

Al envío de cartas a los grupos parlamentarios, la entrevista con la Dirección General de Trabajo y el ciclo de entrevistas con los partidos políticos, se une ahora un calendario de movilizaciones que comienza con estas concentraciones, que también incluirá acciones masivas en redes sociales y otras actuaciones que darán a conocer próximamente. Además CCOO advierte que, de mantenerse esta situación de bloqueo, en otoño se proyectarán intensas protestas que requerirán del compromiso, la implicación y movilización de las plantillas.

La gravedad del conflicto del sector de Servicios de Prevención Ajenos, que afecta a 20.000 profesionales y su convenio lleva bloqueado ya 3 años mientras el sector bate récord de beneficios, se traduce en un empobrecimiento sistemático de sus plantillas (acentuada por la deriva inflacionista de la economía nacional) sumado a unas cargas de trabajo que son cada vez más excesivas perjudicando a un sector que es clave en el modelo de prevención de nuestro país.

CCOO quiere dejar claro que va a utilizar todo los medios de las que dispone: mediática, de protesta y judicial; y que la confrontación no va a cesar hasta que la patronal se siente a negociar unas condiciones dignas para un sector que lleva años inmerso en una dinámica de precarización que debe terminar.

CCOO Serveis Catalunya

 


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es