Archivado en Convenios Colectivos, Negociacion Colectiva, Condiciones de trabajo

CONVENI D\'HOSTALERIA DE CATALUNYA

Volem un conveni per dignificar les condicions laborals del sector

Ahir dia 19 d'abril del 2022 va tenir lloc una reunió per a la negociació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya.

- - - - - - - -

Queremos un convenio para dignificar las condiciones laborales del sector

Ayer día 19 de abril de 2022 tuvo lugar una reunión para la negociación del Convenio Interprovincial de Hostelería de Catalunya.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

En aquesta reunió, CCOO contestem a la proposta presentada per la patronal a la reunió anterior. CCOO ens oposem a les propostes de la patronal encaminades a empitjorar condicions de treball i eliminar drets.

Per aquesta raó CCOO ens oposem a:

- Ampliar la mobilitat funcional (més polivalència funcional).

- Ampliar el període de prova.

- Empitjorar els nivells retributius de les persones que no tenen experiència laboral al sector.

- Ampliar el contracte temporal de 6 a 12 mesos.

-Incrementar la flexibilitat.

- Que tot l'any sigui vacacionable.

- Establir els dies d’assumptes propis en el calendari laboral.

 - Eliminar el 40 % dels festius que coincideixin amb el descans setmanal, etc.

Des de CCOO també contestem defensant els continguts de la nostra plataforma reivindicativa:

- Salari: matèria prioritària després de dos anys de congelació salarial i l'elevat índex de preus de consum. Millorar l'enquadrament d'alguns nivells retributius.

- Contractació: adaptació a la reforma laboral i desenvolupament d'alguns aspectes que afecten els contractes fixos discontinus.

- Externalitzacions: ampliar garanties d’aplicació del conveni d’hostaleria a tots els llocs de treball.

- Formació: regular el dret a la formació per garantir la professionalitat al sector i la promoció professional.

- Reducció de la jornada laboral, millora del descans setmanal, millora dels permisos retribuïts, de les festes no recuperables, etc.

- Adaptació de la jornada laboral per a la conciliació de la vida laboral i personal, etc.

Des de CCOO pensem que cal que s'assumeixin de manera urgent les nostres reivindicacions per dignificar les condicions laborals del sector.

La propera reunió serà 24 de maig de 2022.

Seguirem informant!

- - - - - - -

Queremos un convenio para dignificar las condiciones laborales del sector

Ayer día 19 de abril de 2022 tuvo lugar una reunión para la negociación del Convenio Interprovincial de Hostelería de Catalunya.

En dicha reunión, CCOO contestamos a la propuesta presentada por la patronal en la anterior reunión. CCOO nos oponemos a las propuestas de la patronal encaminadas a  empeorar condiciones de trabajo y eliminar derechos.

Por esta razón CCOO nos oponemos a:

- Ampliar la movilidad funcional (más polivalencia funcional).

- Ampliar el periodo de prueba.

- Empeorar los niveles retributivos de las personas que no tienen experiencia laboral en el sector.

- Ampliar el contrato temporal de 6 a 12 meses.

-Incrementar la flexibilidad.

- Que todo el año sea vacacionable.

- Establecer los días de asuntos propios en el calendario laboral.

 - Eliminar el 40 % de los festivos que coincidan con el descanso semanal, etc.

Desde CCOO también contestamos defendiendo los contenidos de nuestra plataforma reivindicativa:

- Salario: materia prioritaria después de dos años de congelación salarial y el elevado índice de precios al consumo. Mejorar el encuadramiento de algunos niveles retributivos.

- Contratación: adaptación a la reforma laboral y desarrollo de algunos aspectos que afectan a los contratos fijos discontinuos.

- Externalizaciones: ampliar garantías de aplicación del convenio de hostelería a todos los puestos de trabajo.

- Formación: regular el derecho a la formación para garantizar la profesionalidad en el sector y la promoción profesional.

- Reducción de la jornada de trabajo, mejora del descanso semanal, mejora de los permisos retribuidos, de las fiestas no recuperables, etc.

- Adaptación de la jornada laboral para la conciliación de la vida laboral y personal, etc.

Desde CCOO pensamos que es necesario que se asuman de manera urgente nuestras reivindicaciones para dignificar las condiciones laborales del sector.

La próxima reunión será 24 de mayo de 2022.

¡Seguiremos informando!

 

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

???????

https://afiliat.ccoo.cat/


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es