Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç del Metall, de la província de Tarragona

Ver en el BOPT el texto completo del Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç del Metall, de la província de Tarragona (2021-2022)


Conveni col·lectiu de treball del sector dels càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona

camping, listo para pasar las vacaciones

Publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per als anys 2021-2023 (codi de conveni núm. 08000365011994).


Novena reunió CONVENI COL·LECTIU ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILITAT I MANCA DE RECONEIXEMENT A LES SEVES PLANTILLES

INCREMENT MÍNIM I UN DIA MÉS DE VACANCES

- - - - - - -

Novena reunión CONVENIO COLECTIVO ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILIDAD Y FALTA DE RECONOCIMIENTO A SUS PLANTILLAS

INCREMENTO MÍNIMO Y UN DÍA MÁS DE VACACIONES


CCOO avança en les negociacions amb el Consolat Argentí per la qual cosa es desconvoca les properes jornades de vaga

Després de les reunions mantingudes durant el mes de juliol, s'han acostat postures i s'han fet ofertes concretes en matèria de revisió salarial a la plantilla del Consolat Argentí, per la qual cosa després de la reunió de dimecres 27 de juliol les parts han acordat continuar treballant en un escalat de retribucions i la seva reclassificació professional corresponent, d'acord amb les funcions exercides.

------------

CCOO avanza en las negociaciones con el Consulado Argentino por lo que se desconvoca las próximas jornadas de huelga

 

Tras las reuniones mantenidas durante el mes de julio, se acercaron posturas y se realizaron ofertas concretas en materia de revisión salarial en la plantilla del Consulado Argentino, por lo que tras la reunión del miércoles 27 de julio las partes han acordado continuar trabajando en un escalado de retribuciones y su correspondiente reclasificación profesional, de acuerdo con las funciones desempeñadas.


Pendents de decidir sobre el preacord del Conveni d´Hostaleria de Catalunya

En la reunió del 26 de juliol de la negociació del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hi va haver un principi d’acord verbal (pendent de signatura) entre UGT i la patronal del sector. Per part de CCOO vam dir que no subscrivim el preacord però que iniciarem assemblees i consultes per determinar la nostra posició, si signarem o no, el proper dia 20 de setembre de 2022.

- - - - -

Pendientes de decidir sobre el preacuerdo del Conveni d’Hostaleria de Catalunya

En la reunión del 26 de juliol de la negociación del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hubo un principio de acuerdo verbal (pendiente de firma) entre UGT y la patronal del sector. Por parte de CCOO dijimos que no suscribimos el preacuerdo pero que vamos a iniciar asambleas y consultas para determinar nuestra posición, si firmaremos o no, el próximo día 20 de septiembre de 2022.


Moviment insuficient de la patronal en el Conveni de Supermercats de Catalunya

A la reunió del 26 de juliol per a la negociació del conveni col·lectiu de Supermercats de Catalunya, la patronal ha plantejat una nova proposta en els termes següents:

- - - - - - - -

Movimiento insuficiente de la patronal en el Convenio de Supermercados de Catalunya

En la reunión del 26 de julio para la negociación del convenio colectivo de Supermercados de Catalunya, la patronal ha planteado una nueva propuesta en los siguientes términos:


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453