El XVIII Conveni col·lectiu estatal de Consultories, més a prop

L'AEC fa, finalment, un plantejament de tancament que realment s'acosta a les posicions sindicals

- - - - - -

El XVIII Convenio colectivo estatal de Consultorías, más cerca

La AEC hace, por fin, un planteamiento de cierre que realmente se acerca a las posiciones sindicales


L´acord ha estat acceptat de manera unànime en una assemblea per les persones treballadores afectades.

CCOO signa l´acord amb INDRA BPO Sant Joan Despí per donar resposta i reduir l´extinció de contracte de 56 persones treballadores

El passat 22 de novembre del 2022 es va iniciar el període de consultes de l'ERO que INDRA BPO va presentar per a 56 persones treballadores del centre de treball de Sant Joan Despí. L'empresa pretenia extingir 56 contractes de treball per la pèrdua del servei que la companyia prestava a Naturgy.

- - - - - -

CCOO firma el acuerdo con INDRA BPO Sant Joan Despí para dar respuesta y reducir la extinción de contrato de 56 personas trabajadoras

 

El pasado 22 de noviembre de 2022 se inició el período de consultas del ERE que INDRA BPO presentó para 56 personas trabajadoras del centro de trabajo de Sant Joan Despí. La empresa pretendía extinguir 56 contratos de trabajo por la pérdida del servicio que la compañía prestaba a Naturgy.


ASSOLIT UN PRINCIPI D´ACORD EN LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI D´ITV´S DE CATALUNYA

Avui 22 de desembre del 2022, ha tingut lloc una nova reunió per a la negociació del conveni col·lectiu d'empreses d'inspecció Tècnica de Vehicles de Catalunya.

En aquesta reunió, continuació de la celebrada ahir, CCOO, sindicat majoritari al sector i la patronal hem arribat a un principi d'acord en els termes següents:

- - - - - -

ALCANZADO UN PRINCIPIO DE ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DE ITV’S DE CATALUNYA

 

Hoy 22 de diciembre de 2022, ha tenido lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo de empresas de inspección Técnica de Vehículos de Catalunya.

En dicha reunión, continuación de la celebrada ayer, CCOO, sindicato mayoritario en el sector y la patronal hemos llegado a un principio de acuerdo en los siguientes términos:


Campanya solidària "Cap infant sense joguina"

Recollim als nostres locals de @ccoocatalunya fins el proper 3 de gener, joguines noves i no bel·licistes, que lliurarem a la @La_SER per a la seva tradicional campanya solidària.

 

Participa-hi!, és important…

Com cada any la CCOO Serveis, fem l’aportació a la campanya "Cap infant sense joguina".


CCOO hem signat el Conveni de Supermercats de Catalunya per als propers 4 anys (2022-2025)

CCOO valorem de manera molt positiva el nou conveni per al sector. La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball. Però a més, la nostra major representativitat ha servit per frenar els intents de la patronal de voler retallar drets, com ara el complement a càrrec de les empreses en situació d'incapacitat temporal (baixes mèdiques per contingències comunes).

- - - - - -

CCOO hemos firmado el Convenio de Supermercados de Catalunya para los próximos 4 años (2022-2025)

CCOO valoramos de manera muy positiva el nuevo convenio para el sector. La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo. Pero además, nuestra mayor representatividad ha servido para frenar los intentos de la patronal de querer recortar derechos, como por ejemplo, el complemento a cargo de las empresas en situación de incapacidad temporal (bajas médicas por contingencias comunes).


El conveni d´Oficines i Despatxos estancat

Després de 17 reunions, fa més de dos mesos sense que s'avanci el mínim. Tot i tenir una proposta raonable sobre la taula, ens trobem amb la manca de compromís de les patronals, FOMENT i PIMEC, per tirar endavant un acord que ens sembla que ja té prou entitat.

Des de CCOO volem que el conveni sigui una eina per millorar la professionalitat i la capacitat d'oferir serveis de qualitat al nostre sector. Per això és imprescindible establir unes condicions dignes i raonables.

- - - - - -

El convenio de oficinas y despachos estancado

Después de 17 reuniones, llevamos más de dos meses sin que se avance lo más mínimo. Pese a tener una propuesta razonable sobre la mesa, nos encontramos con la falta de compromiso de las patronales, FOMENTO y PIMEC, para sacar adelante un acuerdo que nos parece que ya tiene suficiente entidad.

Desde CCOO queremos que el convenio sea una herramienta para mejorar la profesionalidad y la capacidad de ofrecer servicios de calidad en nuestro sector. Para eso es imprescindible establecer unas condiciones dignas y razonables.


Destacades

NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453