#26Abril #VisibilitatLèsbica

26 d´abril. Dia de la Visibilitat Lèsbica

És un dia en què s'exigeix el respecte dels seus drets humans i l’eradicació de prejudicis i homofòbies

 

26 de abril. Día de la Visibilidad Lésbica

Es un día en el que se exige el respeto de sus derechos humanos y la erradicación de prejuicios y homofobias


Desconvocada la vaga de Sant Jordi a Casa del Llibre per un apropament a nous acords

El Comitè de la província de Barcelona de CCOO Serveis a Casa del llibre desconvoca la vaga pel proper dia 23 d’abril, Sant Jordi, al apropar les postures amb l’empresa a la mediació feta durant el día d’avui.

- - - - - - -

Desconvocada la huelga de Sant Jordi en Casa del Llibre por un acercamiento a nuevos acuerdos

El Comité de la provincia de Barcelona de CCOO Serveis en Casa del libro desconvoca la huelga para el próximo día 23 de abril, Sant Jordi, al acercar las posturas con la empresa a la mediación realizada durante el día de hoy.


CONVENI SECTOR TIC

Les empreses de l´AEC volen que treballis 12 hores al dia

Et pensaves que les empreses de Consultoria es conformarien amb que treballessis gratis els dissabtes? Doncs no portem bones notícies.


Les persones treballadores del sector de les ITVs ens mereixem un conveni just

Avui dia 20 d'abril del 2022, ha tingut lloc una reunió per a la negociació del conveni col·lectiu d'empreses d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.

- - - - - - - -

Las personas trabajadoras del sector de las ITVs nos merecemos un convenio justo

Hoy día 20 de abril de 2022, ha tenido lugar una reunión para la negociación del convenio colectivo de empresas de inspección técnica de vehículos de Catalunya.


CONVENI D\'HOSTALERIA DE CATALUNYA

Volem un conveni per dignificar les condicions laborals del sector

Ahir dia 19 d'abril del 2022 va tenir lloc una reunió per a la negociació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya.

- - - - - - - -

Queremos un convenio para dignificar las condiciones laborales del sector

Ayer día 19 de abril de 2022 tuvo lugar una reunión para la negociación del Convenio Interprovincial de Hostelería de Catalunya.


CCOO convoca vaga per Sant Jordi a les llibreries de Casa del Llibre de Barcelona

El Comitè de la província de Barcelona de CCOO Serveis a Casa del Llibre s’ha vist en l’obligació d’arribar a convocar vaga pel proper dia 23 d’abril, Sant Jordi, per demanar unes condicions laborals dignes i que reverteixi la degradació, en augment, de les condicions contractuals, la pèrdua del poder adquisitiu i s’aturi la sobrecàrrega de feina.

- - - - - - - - - -

CCOO convoca huelga por Sant Jordi en las librerías de Casa del Libro de Barcelona

El Comité de la provincia de Barcelona de CCOO Servicios en Casa del Llibre se ha visto en la obligación de llegar a convocar huelga para el próximo día 23 de abril, Sant Jordi, para pedir unas condiciones laborales dignas y que revierta la degradación, en aumento, de las condiciones contractuales, la pérdida del poder adquisitivo y se detenga la sobrecarga de trabajo.


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453