Publicat el conveni col·lectiu de Bingos de Catalunya per als anys 2023-2026


El dia 08 de maig s’ha publicat al DOGC número 9158 RESOLUCIÓ EMT/1502/2024, de 18 de març, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de les empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya 2023-2026 (codi de conveni núm. 79000205011992


Les principals novetats són les següents: 

— Increment salarial sobre tots els conceptes regulats en el conveni:  

  • Per a l'any 2023: increment igual a l'IPC real (3,1%).
  • Per a l'any 2024: increment del 3% amb una revisió addicional a l'IPC amb un màxim d'un 1%.
  • Per a l'any 2025: increment del 3% amb una revisió addicional a l'IPC amb un màxim d'un 1%.
  • Per a l'any 2026: increment de l'1,5% amb una revisió addicional a l'IPC amb un màxim d'un 2,5%.Contractació i excedències: s'actualitzen els redactats. 

—Permisos retribuïts: s'incorporen els nous permisos retribuïts 
—S'incorporen nous redactats sobre el dret a la desconnexió digital i sobre l'adaptació de la jornada per a la conciliació de la vida laboral i personal. 
Des de CCOO valorem positivament l'acord després de més d'un any de negociacions millorant tant les condicions salarials i socials. 
Continuarem informant!