Setmana de la Mercè´22, horari d´atenció al públic

MERCÈ’22 BARCELONA

Horari d’atenció al públic

Dies 19, 20, 21, 22, 23 de setembre 2022

De 9 h a 12.30 hores

Cartell Mercè 2022 per a les oficines de BANCA

Horari especial amb motiu de la setmana de la Festa Major de la Mercè 2022 (ref. art.26.6 Conveni Banca)


La Patronal d´Estalvi ens aboca al conflicte  

CCOO, FINE i UGT anunciem que intensificarem el conflicte al sector

La Patronal de Ahorro nos aboca al conflicto

CCOO, FINE y UGT anunciamos que vamos a intensificar el conflicto en el sector


Apropament de posicions a la negociació del XX Conveni d´Enginyeries

A la reunió de la mesa negociadora celebrada el 14 de setembre s'han produït avenços suficients per entreveure un acostament de postures entre la posició de la patronal i les nostres reivindicacions.

- - - - - -

Acercamiento de posiciones en la negociación del XX Convenio de Ingenierías

En la reunión de la mesa negociadora celebrada el 14 de septiembre se han producido avances suficientes para vislumbrar un acercamiento de posturas entre la posición de la patronal y nuestras reivindicaciones.


Fundació Paco Puerto, us ofereix 7 cursos de l´àmbit del Comerç i el Màrqueting

Fundación Paco Puerto ofrece 7 cursos del ámbito del Comercio y el Marketing.


CCOO signa el II Pla d´Igualtat d´ARCASA

El 13/07/2020 passat CCOO va signar el segon pla d'igualtat d'ARCASA, que ha quedat registrat el 26/07/2022.

- - - - - - -

CCOO firma el II Plan de Igualdad de ARCASA

El pasado 13/07/2020 CCOO firmó el segundo plan de igualdad de ARCASA, que ha quedado registrado el 26/07/2022.


PÒLISSA D'ASSEGURANCES PER A L'AFILIACIÓ PREJUBILADA O JUBILADA

PÓLIZA DE SEGURO PARA LA AFILIACIÓN PREJUBILADA O JUBILADA


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453