Vaga parcial de 2 hores per torn, matí de 10.30 a 12.30 i tarda de 18 a 20 hores

CCOO a H&M Customer Services convoca una nova vaga parcial per al 10 de maig

El comitè d'empresa de H&M Customer Services del centre de treball a Barcelona, format per representants de CCOO i CGT, ha convocat una nova vaga parcial de dues hores pel 10 de maig davant el bloqueig per part de la direcció de l'empresa a les negociacions de condicions salarials.

- - - - - - - -

Huelga parcial de 2 horas por turno, mañana de 10.30 a 12.30 y tarde de 18 a 20 horas

CCOO en H&M Customer Services convoca una nueva huelga parcial para el 10 de mayo

El comité de empresa de H&M Customer Services del centro de trabajo en Barcelona, formado por representantes de CCOO y CGT, ha convocado una nueva huelga parcial de dos horas para el 10 de mayo ante el bloqueo por parte de la dirección de la empresa en las negociaciones de condiciones salariales.


Al sector de col·lectivitats Catalunya és d´aplicació el conveni estatal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara la nul·litat de l'Acta de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu de Col·lectivitats de Catalunya de data 22/01/2021 de la patronal Acerco i de la UGT

Per tant, des de CCOO esperem que aquesta sentència, que no és ferma i admet recurs, posi fi a la inseguretat jurídica i al perjudici creat a les persones treballadores.


Supermercats: Exigim un conveni JUST! Som essencials per a la societat

CCOO iniciem una campanya informativa per sensibilitzar sobre la situació en què ens trobem les persones treballadores del sector com a fase prèvia a la necessària mobilització del sector, amb l'objectiu que s'assumeixin les reivindicacions principals dels sindicats.

- - - - - - -

Supermercados: Exigimos un convenio JUSTO! – Somos esenciales para la sociedad

CCOO iniciamos una campaña informativa para sensibilizar sobre la situación en la que nos encontramos las personas trabajadoras del sector como fase previa a la necesaria movilización del sector, con el objetivo de que se asuman las principales reivindicaciones de los sindicatos.


Conveni TIC

El 12 de maig CCOO i UGT ens concentrem a la porta de l'AEC a Madrid

Aquestes últimes setmanes haureu pogut veure als diferents mitjans i en xarxes socials com, des de CCOO i UGT, hem estat denunciant algunes de les propostes inacceptables que la Asociación de Empresas de Consultoría (AEC) i els seus associats havien  presentat a la mesa negociadora del Conveni.

- - - - - - - -

El 12 de mayo CCOO y UGT nos concentramos en la puerta de la AEC en Madrid

Estas últimas semanas, habréis podido ver en los diferentes medios y en redes sociales como, desde CCOO y UGT, hemos estado denunciando algunas de las propuestas inaceptables que la Asociación de Empresas de Consultoría (AEC) y sus asociados habían presentado a la mesa negociadora del Convenio.


RECTA FINAL PER A LES PRIMERES ELECCIONS SINDICALS A GLOVO

Els propers dies 10 i 11 de maig se celebraran les primeres eleccions sindicals a l'empresa GLOVO, en les que es triaran 13 delegats i delegades que es constituiran en la primera interlocució sindical que es produeix dins de la companyia, en concret a la seva divisió de “Groceries”, la xarxa de supermercats urbans de servei “food from store” que Glovo organitza sota la seva marca.

- - - - - - -

RECTA FINAL PARA LAS PRIMERAS ELECCIONES SINDICALES EN GLOVO

Los próximos días 10 y 11 de mayo se celebrarán las primeras elecciones sindicales en la empresa GLOVO, en las que se elegirán 13 delegados y delegadas que se constituirán en la primera interlocución sindical que se produce dentro de la compañía, en concreto en su división de “Groceries”, la red de supermercados urbanos de servicio “food from store” que Glovo organiza bajo su marca.


SUPERMERCATS Exigim un conveni JUST!

Campanya de difusió a la clientela sobre el conveni i la situació del sector

#ExigimUnConveniJUST!  -  SOM ESSENCIALS PER A LA SOCIETAT

VOLEM QUE ES RECONEGUIN I DIGNIFIQUIN LES CONDICIONS DE TREBALL DEL SECTOR.

QUEREMOS QUE SE RECONOZCA Y DIGNIFIQUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL SECTOR.


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453