Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023


Signat el conveni col·lectiu del comerç tèxtil de la província de Tarragona

Avui 13 de gener del 2023, El Consell de Gremis-Comerç, Turisme i Serveis, CCOO i UGT hem signat un nou conveni col•lectiu per al període 2022-2024.

-----

Firmado el convenio colectivo del comercio textil de la provincia de Tarragona

Hoy 13 de enero de 2023, El Consell de Gremis-Comerç, Turisme i Serveis, CCOO y UGT hemos firmado un nuevo convenio colectivo para el periodo 2022-2024.


26 de Gener: CCOO exigirà a l´Observatori sectorial d´Assegurances mesures suficients i consolidades per compensar la inflació

Com ja recordareu (https://www.ccoo-services.es/html/56153.html), el passat 14/11/2022 des de CCOO vam reclamar formalment la convocatòria de l'Observatori sectorial del Conveni d'Assegurances i Mútues, amb l'objectiu de abordar un diagnòstic compartit de la situació que es tradueixi en nous compromisos en forma de mecanismes compensatoris que pal·lin l'impacte ja conegut de la inflació per a les plantilles, que no s'està veient cobert amb caràcter general de manera suficient amb les quanties abonades a nivell de empresa, per pacte o decisió unilateral.

- - - - -

26 de Enero: CCOO exigirá en el Observatorio sectorial de Seguros medidas suficientes y consolidadas para compensar la inflación

Como ya recordaréis (https://www.ccoo- servicios.es/html/56153.html), el pasado 14/11/2022 desde CCOO reclamamos formalmente la convocatoria del Observatorio sectorial del Convenio de Seguros y Mutuas, con el objetivo de abordar un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas, que no se está viendo cubierto con carácter general de forma suficiente con las cuantías abonadas a nivel de empresa, por pacto o decisión unilateral.


CCOO a Banco Santander convoca concentracions a diferents ciutats per reclamar que l`´ increment salarial sigui per a tota la plantilla

CCOO, sindicat majoritari a Banco Santander i al sector financer, convoca concentracions per mostrar el seu rebuig a la decisió de l'empresa d'aplicar la clàusula general de compensació i absorció i denunciar públicament el tracte injust que està rebent la plantilla.

- - - - - -

CCOO en Banco Santander convoca concentraciones en distintas ciudades para reclamar que el incremento salarial sea para toda la plantilla

CCOO, sindicato mayoritario en Banco Santander y en el sector financiero, convoca concentraciones para mostrar su rechazo a la decisión de la empresa de aplicar la cláusula general de compensación y absorción y denunciar públicamente el trato injusto que está recibiendo la plantilla.

>> MANIFIESTO CCOO SERVICIOS BANCO SANTANDER

Dijous 12 de gener, de 12 a 13 hores, BARCELONA Passeig de Gràcia, número 5.


XVIII Conveni col?lectiu estatal de Consultories i Estudis de Mercat

PREACORD CONVENI TIC

Després d'un llarg procés de negociació i mobilitzacions, CCOO i UGT hem aconseguit una resposta positiva de l'AEC per tancar un preacord que inclou les nostres principals reivindicacions, sense cap cessió de drets ni flexibilització en matèria de jornada o horaris.

- - - - - - -

PREACUERDO CONVENIO TIC

Tras un largo proceso de negociación y movilizaciones, CCOO y UGT hemos conseguido una respuesta positiva de la AEC para cerrar un preacuerdo que incluye nuestras principales reivindicaciones, sin cesión alguna de derechos ni flexibilización en materia de jornada u horarios.


CCOO convoca noves concentracions davant SPAR (Fragadis) de Reus per la resposta nul·la de l´empresa a les propostes sindicals

Per al 5 de gener s'han convocat noves concentracions de treballadores i treballadors de Fragadis (SPAR) davant les botigues del Mercat Central, c/ Josep Sardà i Cailà i la del Passeig Sunyer, 35 de Reus.

- - - - - -

CCOO convoca nuevas concentraciones ante SPAR (Fragadis) de Reus por la nula respuesta de la empresa a las propuestas sindicales

Para el 5 de enero se han convocado nuevas concentraciones de trabajadoras y trabajadores de Fragadis (SPAR) frente a las tiendas del Mercado Central, c/ Josep Sardà i Cailà y la del Passeig Sunyer, 35 de Reus.


Destacades

NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453