Comunicat conjunt de CCOO, UGT i SRT sobre el conveni col·lectiu d´ITV

LA PATRONAL D´ITV BLOQUEJA LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI

Comunicado conjunto de CCOO, UGT y SRT sobre el convenio colectivo de ITV

LA PATRONAL DE ITV BLOQUEA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO


CCOO valora positivament la sanció a Glovo app per falsos autònoms

Després de la reunió que hem mantingut avui amb Inspecció de Treball a Barcelona, des de CCOO de Serveis de Catalunya valorem positivament la seva actuació contundent davant la problemàtica dels treballadors/es repartidors/es a domicili, que han estat com a falsos autònoms a l'empresa Glovo, des del 2017 fins a l'agost del 2021.

- - - - - -

CCOO valora positivamente la sanción en Glovo app por falsos autónomos

Después de la reunión que hemos mantenido hoy con Inspección de Trabajo en Barcelona, desde CCOO de Serveis de Catalunya valoramos positivamente su actuación contundente ante la problemática de los trabajadores/as repartidores/as a domicilio, que han sido como falsos autónomos en el empresa Glovo, desde 2017 hasta agosto de 2021.


La Federació de Serveis de CCOO ha decidit no signar el conveni col·lectiu interprovincial d´Hostaleria de Catalunya

Han estat nou mesos intensos de negociació que s'ha desenvolupat en un context de recuperació del sector hoteler i de la restauració en paràmetres com ara facturació, pernoctacions, visitants, ocupació i pujada de preus. Però les condicions de treball no es recuperen al mateix ritme.

- - - - - -

La Federació de Serveis de CCOO ha decidido no firmar el convenio colectivo interprovincial de Hostelería de Catalunya

Han sido nueve meses intensos de negociación que se ha desarrollado en un contexto de recuperación del sector hotelero y de la restauración en parámetros tales como facturación, pernoctaciones, visitantes, ocupación y subida de precios. Sin embargo, las condiciones de trabajo no se recuperan al mismo ritmo.


1a REUNIÓ TAULA NEGOCIADORA DEL CONVENI DE DROGUERIES I PERFUMERIES

El dia 19 setembre del 2022 ha tingut lloc la primera reunió de la mesa negociadora del conveni col·lectiu de drogueries i perfumeries.

- - - - - -

1ª REUNIÓN MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE DROGUERÍAS Y PERFUMERIAS

El día 19 septiembre de 2022 ha tenido lugar la primera reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de droguerías y perfumerías.


Es reprenen les negociacions del conveni de consultoria amb un sector fart de l´immobilisme de l´AE

El proper 22 de setembre ens reunirem de nou amb l'AEC, patronal del sector, per reprendre la negociació del conveni de consultoria.

- - - - - -

Se retoman las negociaciones del convenio de consultoría con un sector harto del inmovilismo de la AEC

El próximo 22 de septiembre nos reunimos de nuevo con la AEC, patronal del sector, para retomar la negociación del convenio de consultoría.


CCOO SERVEIS VORMAROS engeguen la campanya "fi de temporada" als hotels de l´Alt Maresme

CCOO SERVEIS VORMAROS ponen en marcha la campaña “fin de temporada” en los hoteles del Alt Maresme

Aquesta campanya es realitzarà en horari de 10:00 a 13:00 hores en les següents dates i ubicacions.

•          20 setembre a Santa Susanna (Av. del Mar, 5 davant hotel Montemar)

•          27 setembre a Malgrat de Mar (Pg. Marítim, 92 al Càrrega i descàrrega de davant de l'hotel Cartagonova)

•          4 d’ctubre a Calella (c/Riera Capaspre, 52 al càrrega i descàrrega)


Destacades

PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453