MOBILITZACIONS! SECTOR DE LES ITV DE CATALUNYA


Les organitzacions sindicals presents a la negociació del conveni col•lectiu d'empreses d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Catalunya, Federació de Serveis de CCOO, Federació d'Indústria, Construcció i Agro d'UGT Catalunya (UGT-FICA) i Sindicat Reformista dels Treballadors ( SRT), davant la situació de bloqueig en què hi ha la negociació del conveni col·lectiu, de manera conjunta hem decidit iniciar una campanya d'informació i de mobilització per intentar desbloquejar la negociació del conveni.

- - - - - - -

¡MOVILIZACIONES! SECTOR DE LAS ITV DE CATALUNYA

Las organizaciones sindicales presentes en la negociación del convenio colectivo de empresas de Inspección Técnica de Vehículos de Catalunya, Federació de Serveis de CCOO, Federació d’Indústria, Construcció i Agro d’ UGT Catalunya (UGT-FICA) i Sindicato Reformista de los Trabajadores (SRT), ante la situación de bloqueo en que está la negociación del convenio colectivo, de manera conjunta hemos decidido iniciar una campaña de información y de movilización para tratar de desbloquear la negociación del convenio.


MOBILITZACIONS! SECTOR DE LES ITV DE CATALUNYA

Les organitzacions sindicals presents a la negociació del conveni col•lectiu d'empreses d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Catalunya, Federació de Serveis de CCOO, Federació d'Indústria, Construcció i Agro d'UGT Catalunya (UGT-FICA) i Sindicat Reformista dels Treballadors ( SRT), davant la situació de bloqueig en què hi ha la negociació del conveni col·lectiu, de manera conjunta hem decidit iniciar una campanya d'informació i de mobilització per intentar desbloquejar la negociació del conveni, convocant una primera:

CONCENTRACIÓ

Dia 17 d'octubre de 10.30 a 12h

Centre de Treball B15 Motors – Barcelona

Per part de les organitzacions sindicals volem posar de manifest que la patronal ha incomplert amb el seu compromís d'abordar una proposta sobre salari i està endarrerint poder avançar en la negociació de temes tan importants com són la jornada, la conciliació de la vida laboral i familiar o els grups professionals, entre d'altres.

Les tres organitzacions sindicals, de manera conjunta, demanem la màxima participació dels treballadors i les treballadores del sector en aquesta concentració del proper dia 17 d'octubre, en defensa d'un conveni just i per visualitzar el nostre descontent amb l'actitud de la patronal de no avançar a la negociació.

Barcelona, 30 de setembre del 2022.

- - - - - - -

¡MOVILIZACIONES! SECTOR DE LAS ITV DE CATALUNYA

Las organizaciones sindicales presentes en la negociación del convenio colectivo de empresas de Inspección Técnica de Vehículos de Catalunya, Federació de Serveis de CCOO, Federació d’Indústria, Construcció i Agro d’ UGT Catalunya (UGT-FICA) i Sindicato Reformista de los Trabajadores (SRT), ante la situación de bloqueo en que está la negociación del convenio colectivo, de manera conjunta hemos decidido iniciar una campaña de información y de movilización para tratar de desbloquear la negociación del convenio, convocando una primera:

CONCENTRACION

Dia 17 de octubre de 10:30 a 12h

Centro de Trabajo B15 Motors - Barcelona

Por parte de las organizaciones sindicales queremos poner de manifiesto que la patronal ha incumplido con su compromiso de abordar una propuesta sobre salario y está retrasando el poder avanzar en la negociación de temas tan importantes como son la jornada, la conciliación de la vida laboral y familiar o los grupos profesionales, entre otros.

Las tres organizaciones sindicales, de manera conjunta, pedimos la máxima participación de los trabajadores y trabajadoras del sector en esta concentración del próximo día 17 de octubre, en defensa de un convenio justo y para visualizar nuestro descontento con la actitud de la patronal de no avanzar en la negociación.


CONCENTRACIÓ: dia 17 d'octubre de 10.30 a 12h - Centre de Treball B15 Motors – Barcelona

>> Comunicat conjunt mobilitzacions pel Conveni d’ITV Catalunya

>> CARTELL CONCENTRACIÓ PEL CONVENI D’ITV 17/10/22