Comunicat conjunt de CCOO, UGT i SRT sobre el conveni col·lectiu d´ITV

LA PATRONAL D´ITV BLOQUEJA LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI


Comunicado conjunto de CCOO, UGT y SRT sobre el convenio colectivo de ITV

LA PATRONAL DE ITV BLOQUEA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO


Comunicat conjunt de CCOO, UGT i SRT sobre el conveni col·lectiu d'ITV

LA PATRONAL D’ITV BLOQUEJA LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI

Les organitzacions sindicals presents a la negociació del conveni col·lectiu d'empreses d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Catalunya, Federació de Serveis de CCOO, Federació d'Indústria, Construcció i Agro d'UGT Catalunya (UGT-FICA) i Sindicat Reformista dels Treballadors (SRT), davant la situació de bloqueig en què està la negociació del conveni col·lectiu, de manera conjunta volem manifestar el següent:

- Que la patronal AECAT ITV de Catalunya, va adquirir el compromís de presentar una proposta d'increment salarial a la reunió programada pel passat dia 15 de setembre de 2022.

- Que la patronal va anul·lar un dia abans la reunió prevista al·legant que no estaven en disposició de presentar una proposta en matèria salarial.

- Que la patronal s'ha mostrat poc receptiva a incloure al conveni millores en les condicions de treball i drets de les persones treballadores i totes les propostes de la patronal van en el sentit contrari, pretenen retallar drets i empitjorar condicions de treball.

Per part de les organitzacions sindicals volem posar de manifest que la patronal ha incomplert amb el seu compromís d'abordar el tractament del salari i que no entenem la proposta de suspendre les reunions, ja que fa 9 mesos que negociem i encara no ens han presentat cap proposta salarial.

Que les tres organitzacions sindicals hem decidit iniciar una campanya d'informació i de mobilització per intentar desbloquejar la negociació del conveni i que no descartem que aquesta situació pugui desencadenar una vaga a tot el sector en defensa del nostre conveni.

 

Barcelona, ??21 de setembre de 2022.

- - - - -

Comunicado conjunto de CCOO, UGT y SRT sobre el convenio colectivo de ITV

LA PATRONAL DE ITV BLOQUEA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

Las organizaciones sindicales presentes en la negociación del convenio colectivo de empresas de Inspección Técnica de Vehículos de Catalunya, Federació de Serveis de CCOO, Federació d’Indústria, Construcció i Agro d’ UGT Catalunya (UGT-FICA) i Sindicato Reformista de los Trabajadores (SRT), ante la situación de bloqueo en que está la negociación del convenio colectivo, de manera conjunta queremos manifestar lo siguiente:

- Que la patronal AECAT ITV de Catalunya, adquirió el compromiso de presentar una propuesta de incremento salarial en la reunión programada para el pasado día 15 de septiembre de 2022.

- Que la patronal anuló un día antes la reunión prevista alegando que no estaban en disposición de presentar una propuesta en materia salarial.

- Que la patronal se ha mostrado poco receptiva a incluir en el convenio mejoras en las condiciones de trabajo y derechos de las personas trabajadoras y todas las propuestas de patronal van en el sentido contrario, pretenden recortar derechos y empeorar condiciones de trabajo.

Por parte de las organizaciones sindicales queremos poner de manifiesto que la patronal ha incumplido con su compromiso de abordar el tratamiento del salario y que no entendemos la propuesta de suspender las reuniones, ya que llevamos 9 meses negociando y aún no nos han presentado propuesta salarial alguna.

Que las tres organizaciones sindicales hemos decidido iniciar una campaña de información y de movilización para tratar de desbloquear la negociación del convenio y que no descartamos que esta situación pueda desencadenar en una huelga en todo el sector en defensa de nuestro convenio.

Barcelona, 21 de septiembre de 2022.