TS: els permisos retribuïts es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables


En la sentència 229/2020, la Sala del Social del Tribunal Suprem ha resolt a favor de la demanda que va presentar CCOO Serveis sol·licitant que els permisos retribuïts (excepte el de matrimoni) fossin gaudits íntegrament en dies laborables.pdf
print
pmail

Els sindicats CCOO Serveis, FeSMC-UGT i CGT van interposar una demanda davant l'Audiència Nacional perquè es declarés el dret de les plantilles afectades pel conveni Col·lectiu d'Enginyeries i oficines d'estudis tècnics a que els permisos retribuïts s'iniciaran en dia laborable.  A més, CCOO Serveis incloure en la seva demanda que els permisos retribuïts (exceptuant el de matrimoni) fossin gaudits íntegrament en dies laborables.

L'Audiència Nacional va donar la raó als sindicats excepte en el fet que el permís de matrimoni s'iniciï en dia laborable.  Després de la sentència els sindicats van presentar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem sobre aquest punt.  Per la seva banda, l'empresa TECNIBERIA va presentar recurs de cassació perquè el TS anul·lés la resta de la sentència de l'AN.

En la sentència publicada avui, l'alt tribunal li dóna la raó als sindicats adduint que: que el permís per matrimoni s'iniciï en el primer dia laborable si la celebració d'aquest té lloc en dia no laborable és la postura que sosté la sala (aquesta postura és la que manté el TS en la sentència de el 13 de febrer de 2018 o en la més recent del 17 de març de 2020).

D'altra banda, la sala rebutja els recursos de TECNIBERIA afirmant, entre altres coses, que:

 "El permís només té sentit si es projecta sobre un període de temps en què hi ha l'obligació de treballar, ja que - en cas contrari - no tindria sentit que el seu principal efecte fos 'absentar de la feina';  en conseqüència, el normal és que els permisos es refereixin a dies laborables [...] I és que, reiterant la nostra jurisprudència, la rúbrica del precepte convencional 'permisos retribuïts' ens mostra que els permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables ja que en dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa "

En aquesta sentència el Tribunal Suprem ve a ratificar les tesis que CCOO Serveis sosté, tant en els tribunals com en les taules de negociació.  De fet, hi ha plets pendents amb els mateixos fonaments com el de Supermercats DIA sobre el qual es va pronunciar ahir el TJUE després d'elevar l'Audiència Nacional una qüestió prejudicial.

Després de les dues sentències publicades aquesta setmana pel Tribunal Suprem (sentència 257/2020 i sentència 229/2020) queda establert que tots els permisos retribuïts s'han d'iniciar en dia laborable i que han de gaudir-se íntegrament en dies feiners (en aquest cas s'exceptua el de  matrimoni).

CCOO Servicios