El Tribunal Suprem afirma que els permisos retribuïts es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables


La sentència 257/2020 de la Sala del Social de l'Tribunal Suprem ha resolt a favor de CCOO Serveis i FeSMC-UGT, sostenint que si el fet causant d'un permís retribuït té lloc en un dia no laborable, el dia en què es s'inicia aquest permís és primer dia laborable després del fet causant.pdf
print
pmail

L'alt tribunal ha resolt un recurs de cassació interposat per CCOO Serveis i FeSMC-UGT contra la sentència de l'Audiència Nacional de l'13 de juny de 2018. L'Audiència havia desestimat parcialment la demanda de tots dos sindicats que demanaven que el dia inicial del còmput dels permisos retribuïts a), b) c), d) i e) de l'article 37 de la V Conveni Col·lectiu estatal d'ETT, en els casos en què el fet causant del permís succeeixi en dia no laborable per al treballador, hagi de iniciar-se en el primer dia laborable següent. L'Audiència li va donar la raó als demandants, excepte pel que fa al permís retribuït per matrimoni.

La sentència de TS afirma que:

"Quan el fet causant succeeix en un dia no laborable -festiu o dia establert com a no laborable en el calendari laboral- la finalitat i la pròpia essència del permís forcen a que hagi de iniciar-se al següent dia laborable immediat [...] I és que, reiterant la nostra jurisprudència, tant en el conveni com en la Llei es parla de "permisos retribuïts", el que clarament evidència que aquests permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables, ja que en dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa. "

En aquesta sentència el Tribunal Suprem falla sobre una qüestió de calat que ve generant molta incertesa. L'Audiència Nacional distingeix entre permisos "curts" que han de ser gaudits en dies laborables i permisos "llargs", com el de matrimoni, que es concedeixen en dies naturals. El mateix Suprem va fallar en aquest mateix sentit en la seva sentència del 5 de maig de 2018.

Per tant, la important novetat que aporta aquesta sentència 257/2020 és la consideració que tots els permisos retribuïts, inclòs el de matrimoni, s'han de començar a gaudir en un dia laborable.

Per a CCOO Serveis aquesta sentència representa un avenç cap a l'admissió de les tesis que el sindicat ha defensat en tots els àmbits, tant en la negociació col·lectiva com en processos de mediació o judicials. No obstant això, el TJUE es pronunciarà aquest dijous 4 de juny sobre assumptes similars i relacionats amb aquests permisos, en concret sobre el còmput en dies naturals o laborals.

CCOO Servicios