NEGOCIACIÓ DEL V CONVENI D´ITV CATALUNYA

Nova reunió: sense avenços significatius


El dimecres 29 de maig de 2019 ha tingut lloc la cinquena reunió de la comissió  negociadora del V Conveni d'ITV de Catalunya.pdf
print
pmail

Lamentablement, no podem anunciar avenços significatius. Les qüestions que hem tractat en aquesta reunió han estat les següents:

  1. Hem pogut consensuar els redactats de les actes de les últimes tres reunions que encara estaven pendents.
  2. S'ha parlat del tema del registre de la jornada, és a dir, de buscar un redactat que pugui anar bé a totes les empreses del sector.
  3. Han contestat a la proposta de CCOO respecte a les promocions (ascensos), manifestant-se la patronal disconforme amb la nostra proposta.
  4. Han contestat a l'escrit que lliurem CCOO respecte a l'increment de càrregues de treball que sofrim el personal, causat, en part, a les novetats introduïdes pel Reial decret que regula les ITV però també ocasionat per la mala organització del treball i per l'escassetat de mitjans per a la realització del treball. Respecte a aquest tema sí que hi ha un compromís per tractar aquesta problemàtica a nivell de cada empresa.

Des de CCOO sí que esperàvem avançar més, sobretot en els temes econòmics, i vam tornar a posar de manifest que el nostre objectiu és la millora de les condicions de treball i dels drets de l'actual conveni; pel que el plantejament de la patronal de modificar jornades i horaris és inassumible.

La propera reunió serà el proper 20 de juny. Tindrem l'oportunitat de valorar si avancem o no en la negociació, i en el cas que les negociacions s'estanquin iniciarem mobilitzacions a nivell del sector.

Seguirem informant dels avanços que es vagin produint!

CCOO Serveis Catalunya