Archivado en Noticias, Nota de prensa

Servinform

Oficines i Despatxos

Aconseguit preacord en l'acte de conciliació i mediació celebrat en el TAL entre l'empresa Servinform SA i la representació sindical.

L'acord se signarà el dia 31 de maig després de ser ratificat per la immensa majoria de la plantilla.

Es redueix de 44 a 36 les persones treballadores que poden optar al trasllat a un altre centre o a la baixa en l'empresa.


pdf print pmail

Aquestes són les condicions aconseguides en el preacord:

-           Les persones que accepten el trasllat se'ls mantindria el conveni col·lectiu actual d'aplicació, és a dir Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de València vigent, mantenint els drets individuals adquirits a títol personal.

-           S'estableix un pagament únic per despeses de trasllat de:

o          5000 € bruts als empleats amb fills de fins a 25 anys que convisquen amb la persona treballadora afectada i no disposen d'ingressos propis, és a dir que siguen econòmicament dependents.

o          4000 € bruts a la resta de les persones treballadores afectades.

o          Les persones treballadores comptaran amb 15 dies naturals de permís retribuït per a poder realitzar les gestions necessàries per al seu trasllat.

o          Aquestes persones treballadores tindran prioritat per a tornar al centre de treball de València en el cas que sorgisquen vacants i ells vulguen optar a aquestes i siguen elegibles en complir el perfil requerit, i amb les condicions de la vacant publicada.

-           Les persones treballadores que de conformitat amb l'art. 40.1 E.T. decidisquen extingir el seu contracte voluntàriament, les parts acorden una indemnització per extinció de la relació laboral de 30 dies de salari per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats.

Valorem positivament el preacord aconseguit després de la pressió realitzada el passat dia 24 amb la concentració de persones treballadores que ha fet possible que es desconvoque la vaga prevista i aquest preacord.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es