Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

SALARI O CONFLICTE.- Volem trencar el bloqueig patronal per un Conveni d´Oficines i Despatxos de Catalunya

Després de les concentracions del dia tres de març davant de la seu de PIMEC i del dia deu de març davant de la seu de FOMENT, la patronal continua preferint ignorar les greus conseqüències que té per a les plantilles aquesta situació d'incertesa i de congelació salarial. Les concentracions van ser més nombroses del que esperàvem i volem mostrar el nostre agraïment i orgull per l'esforç de tots els comitès i delegats i delegades de CCOO que van acudir en representació de les plantilles del sector a exigir un conveni just.

- - - - - -

SALARIO O CONFLICTO.- Queremos romper el bloqueo patronal por un Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

Después de las concentraciones del día tres de marzo ante la sede de PIMEC y del día diez marzo ante la sede de FOMENT, la patronal continúa prefiriendo ignorar las graves consecuencias que tiene para las plantillas esta situación de incertidumbre y de congelación salarial. Las concentraciones fueron más numerosas de lo que esperábamos y queremos mostrar nuestro agradecimiento y orgullo por el esfuerzo de todos los comités y delegados y delegadas de CCOO que acudieron en representación de las plantillas del sector a exigir un convenio justo.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

SALARI O CONFLICTE.- Volem trencar el bloqueig patronal per un Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

 

 

No podem entendre que les empreses que representen aquestes patronals donin suport a aquest deteriorament del nivell de vida i de les condicions de treball dels treballadors i treballadores en un context de grans beneficis empresarials, cosa que reforça la nostra percepció que el CONFLICTE que plantegem no és contra els legítims interessos de les empreses, sinó contra la desmesurada COBDÍCIA d'algunes.

Hem de denunciar també que aquest bloqueig està motivat en gran manera, a  parer nostre, per la pugna entre FOMENT i PIMEC, els interessos polítics del qual semblen estar per sobre de solucionar els problemes de les empreses i plantilles del sector.

En lloc de preocupar-se per adaptar les regles de funcionament de les relacions laborals i donar sortida als canvis econòmics i tècnics que s'estan produint a les nostres societats, sembla que les prioritats són augmentar la capacitat d'explotació (amb l'etiqueta 'eficàcia' i flexibilitat'), en una carrera per veure quina organització patronal ofereix pitjors condicions per als nostres companys i companyes.

Aquesta enorme irresponsabilitat i manca de sentit social ens han portat a sol·licitar una Mediació al Departament de Treball. Si això no resol el conflicte, estem preparats per passar a una fase d'accions més contundents.

SALARIO O CONFLICTO.- Queremos romper el bloqueo patronal por un Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

Después de las concentraciones del día tres de marzo ante la sede de PIMEC y del día diez marzo ante la sede de FOMENT, la patronal continúa prefiriendo ignorar las graves consecuencias que tiene para las plantillas esta situación de incertidumbre y de congelación salarial. Las concentraciones fueron más numerosas de lo que esperábamos y queremos mostrar nuestro agradecimiento y orgullo por el esfuerzo de todos los comités y delegados y delegadas de CCOO que acudieron en representación de las plantillas del sector a exigir un convenio justo.

No podemos entender que las empresas que representan estas patronales apoyen este deterioro del nivel de vida y de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras en un contexto de grandes beneficios empresariales, lo que refuerza nuestra percepción de que el CONFLICTO que planteamos no es contra los legítimos intereses de las empresas, sino contra la  desmedida CODICIA de algunas de ellas.

Debemos denunciar también que dicho bloqueo está motivado en gran medida, en nuestra opinión,  por la pugna entre FOMENT y PIMEC, cuyos intereses políticos parecen estar por encima de solucionar los problemas de las empresas y plantillas del sector.

En lugar de preocuparse en adaptar las reglas de funcionamiento de las relaciones laborales y dar salida a los cambios económicos y técnicos que se están produciendo en nuestras sociedades, parece que las prioridades son aumentar la capacidad de explotación (con la etiqueta de ‘eficacia’ y flexibilidad’), en una carrera para ver qué organización patronal ofrece peores condiciones para nuestros compañeros y compañeras.

Esta enorme irresponsabilidad y falta de sentido social nos han llevado a solicitar una Mediación al Departament de Treball. Si esto no resuelve el conflicto estamos preparados para pasar a una fase de acciones más contundentes.

CCOO Serveis


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es