Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

Mediació Assegurances Privades      Comunicat 3              27/03/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Negociació Capítols III, IV i VI

Amb data 27 de març, s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per tractar els articles relatius als capítols III Política d'ocupació, IV Període de prova i VI Formació professional.

- - - - -

Convenio de Mediación de Seguros Privados Negociación Capítulos III, IV y VI

Con fecha 27 de marzo se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para tratar los artículos relativos a los Capítulos III Política de empleo, IV Período de prueba y VI Formación profesional.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

Des de CCOO hem exposat a la Patronal en aquestes matèries, el següent:

Capítol IV - Política d'ocupació

Que la contractació de personal s'ha d'adaptar a la nova reforma laboral, tant pel que fa als contractes eventuals com als contractes formatius.

La Patronal per la seva banda, ens ha demanat una ampliació de la durada a 12 mesos per als contractes eventuals, a la qual cosa hem respost que no veiem necessària aquesta proposta en aquest moment, ja que la llei deixa molt taxada aquesta contractació i la nostra idea és mantenir sempre que sigui possible la contractació indefinida com s'ha fet en el sector.

Capítol IV – Períodes de Prova

Des de CCOO hem demanat que cap període de prova no superi els 6 mesos de durada.

La Patronal per part seva, ens ha sol·licitat poder adequar els diferents períodes de prova, posant d'exemple “els titulats superiors a 5 mesos i els altres a 2 mesos”.

Capítol VI - Formació Professional

S'ha plantejat a la patronal l'actualització i la revisió tècnica en matèria legislativa referent al capítol de formació professional.

Enviarem a la Patronal una proposta de redacció sobre això.

Les properes reunions han quedat fixades per als dies 11 i 24 d'abril.

Des de CCOO abordem aquesta negociació amb l'objectiu d'actualitzar i millorar molts dels aspectes del text del Conveni actual, per adaptar-los a la nova reforma laboral i a les necessitats de les plantilles del sector.

Seguirem informant.

És el moment que defensis les teves condicions laborals

Mediación Seguros Privados      Comunicado 3                    27/03/2023

Convenio de Mediación de Seguros Privados Negociación Capítulos III, IV y VI

Con fecha 27 de marzo se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para tratar los artículos relativos a los Capítulos III Política de empleo, IV Período de prueba y VI Formación profesional.

Desde CCOO hemos expuesto a la Patronal en estas materias, lo siguiente:

Capítulo IV – Política de Empleo

Que la contratación de personal debe adaptarse a la nueva reforma laboral, tanto en lo referente a los contratos eventuales como a los contratos formativos.

La Patronal por su parte, nos ha pedido una ampliación de la duración a 12 meses para los contratos eventuales, a lo que hemos respondido que no vemos necesaria dicha propuesta en este momento, ya que la ley deja muy tasada dicha contratación y nuestra idea es mantener siempre que sea posible la contratación indefinida como se ha venido haciendo en el sector.

Capítulo IV – Periodos de Prueba

Desde CCOO hemos pedido que ningún periodo de prueba supere los 6 meses de duración.

La Patronal por su parte, nos ha solicitado poder adecuar los distintos periodos de prueba, poniendo de ejemplo “los titulados superiores a 5 meses y los demás a 2 meses”.

Capítulo VI - Formación Profesional

Se ha planteado a la patronal la actualización y revisión técnica en materia legislativa referente al capítulo de formación profesional.

Enviaremos a la Patronal una propuesta de redacción al respecto.

Las próximas reuniones han quedado fijadas para los días 11 y 24 de Abril.

Desde CCOO abordamos esta negociación con el objetivo de actualizar y mejorar muchos de los aspectos del texto del actual Convenio, para adaptarlos a la nueva reforma laboral y a las necesidades de las plantillas del sector.

Seguiremos informando.

Es el momento de que defiendas tus condiciones laborales

 


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es