Archivado en Comunicats

PAU I SOLIDARITAT COMFIA Catalunya

Els nostres diners: invertits amb criteris ètics o en el negoci de les armes?

La indústria i el comerç d’armes són un lucratiu negoci al qual moltes de les empreses que formen part del nostre sector financer no hi són alienes, en exercir una pràctica empresarial que no sembla gaire conseqüent amb els principis de Responsabilitat Social d’Empresa que proclamen.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

Sense entrar en l’impacte negatiu per a la pau que representa la indústria i el comerç d’armes, aquest negoci està envoltat de secretisme i manca de transparència que l’oculta a l'opinió pública, i fa difícil, fins i tot, poder comprovar que compleix els requisits imposats pel codi de conducta de la UE a l’exportació d’armes.

D’aquest secretisme se’n beneficia el món financer, que difumina la seva responsabilitat real en la indústria i el comerç d’armes, en ocultar la seva participació accionarial i financera en aquest macabre negoci. Participació que ens implica directament com a ciutadans, ja que aquesta, sense el nostre coneixement, es fa utilitzant els nostres diners.
El Grup de Pau i Solidaritat de COMFIA-CCOO volem posar al vostre abast algunes de les principals senyes d’aquest negoci amb l’objectiu de ser més conscients i continuar lluitant per la pau. Perquè cal que ens convencem que les problemàtiques generals no ens són alienes i són susceptibles de ser transformades, facilitades o entorpides amb la nostra intervenció.

Malgrat la Constitució Espanyola proclama que “cal promocionar les relacions pacífiques entre els pobles”, hi ha un conglomerat industrial espanyol –d’empreses, d’accionariat i de polítics defensors d’interessos armamentistes– dedicat a la fabricació, venda i exportació d’armes.

L’any 2006 l’estat espanyol va exportar armes per un valor de 845 milions d’euros, que representa el 3 % del total mundial. El destí d’aquest comerç és la UE i països en vies de desenvolupament. I malgrat que el codi de conducta de la UE estableix que no s’ha de vendre armes a països sancionats, inestables, en conflicte armat, que vulnerin els drets humans, que no condemnin el terrorisme o que tinguin un nivell de benestar delicat, Espanya els darrers anys n’ha exportat a països com Turquia, Aràbia Saudita, Marroc, Equador, Colòmbia, Índia, Israel, Veneçuela, Unió dels Emirats Àrabs, Indonèsia, Singapur, Tailàndia, Sri Lanka, Angola, Ghana, Pakistan o Kenya.

Molts bancs i caixes participen de diverses maneres en aquests negocis. Tenen participacions accionarials en les empreses fabricants d’armes. Juguen un paper fonamental en el comerç internacional d’armes donant fluïdesa i seguretat a fabricants, comerciants i compradors, així com la possibilitat d’obtenir finançament ja sigui amb avançaments o amb crèdits. Darrera de cada operació de venda d’armament hi ha una o més entitats financeres que hi donen un suport sense el qual seria molt difícil que l’operació es materialitzés, i de la qual en treuen una substanciosa comissió i un profit. Però aquesta informació no és publica i la que el govern espanyol està obligat a donar sobre aquestes operacions no inclou cap informació sobre les entitats financeres que hi intervenen.

Un banc o una caixa poden triar on intervenir, tot cercant la millor rendibilitat, però aquestes decisions no han de ser alienes a criteris ètics. No podem permetre que els bancs i caixes es justifiquin, mentre mirant cap a un altre cantó, dient que no són els responsables del comerç d’armes. Hem de fer respectar els criteris de la seva Responsabilitat Social d’Empresa, trencant l’opacitat i avançant en pràctiques democràtiques.

Cal crear una opinió pública que afavoreixi un canvi d’actitud de les entitats financeres, que hi hagi una allau de crítiques, un soroll mediàtic i d’opinió pública que denunciï les entitats que financen el comerç i la fabricació de tot tipus d’armes, i en això els treballadors i treballadores del sector financer podem i hem de jugar-hi un paper important per la vinculació que tenim amb aquestes entitats i l’especial responsabilitat que això ens atorga.

COMFIA-CCOO continuarem aprofundint i informant sobre aquesta qüestió.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es