Archivado en Comunicats, Ocupacio

Dia Internacional per a l´eliminació de la violència contra les dones

15 11 07 No estàs sola. La violència contra les dones és un problema que ens concerneix a totes les persones i agents socials que participem d’una societat basada en el principi d’Igualtat. A Comfia-CCOO reforcem el nostre compromís implicant-nos en la defensa de les dones víctimes de violència de gènere.
(PDF:Cat /
Cas / Gal)
(Folletó) (Resolució)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmailDeixa de pensar que estàs sola
25 de novembre Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les donesNo estàs sola. La violència contra les dones és un problema que concerneix totes les persones i els agents socials que participem en una societat basada en el principi d’igualtat. A Comfia-CCOO reforcem el nostre compromís implicant-nos en la defensa de les dones víctimes de violència de gènere, des dels àmbits que ens són propis, garantint i millorant els drets relatius a les condicions laborals de les víctimes d’aquesta xacra social, que durant el 2007 ja s’ha cobrat la vida de 61 dones (font: Instituto de la Mujer, el 25 d’octubre de 2007).

A COMFIA-CC.OO treballem, dia a dia, per no haver de commemorar un altre 25 de novembre. Avançar en la igualtat entre homes i dones és l’únic camí per aconseguir eradicar la violència de gènere; és un repte difícil però no impossible.

Si estàs patint una situació de violència a la teva llar, has de saber que t’emparen una sèrie de drets laborals que es desprenen de la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere:

. Reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari

. Reordenació del temps de treball (adaptació de l’horari o horari flexible)

. Canvi de centre de treball en la mateixa localitat o trasllat a una altra de diferent, amb una duració inicial d’un any, durant el qual l’empresa té l’obligació de reservar el lloc de treball

. Possibilitat de suspensió voluntària del contracte de treball amb dret de prestació per desocupació

. Extinció voluntària del contracte de treball amb dret de prestació de desocupació

. Reconeixement de causa justificada de les absències o faltes de puntualitat motivades per situacions físiques o psicològiques, acreditades pels serveis socials o de salut

. Protecció al davant de la desocupació

. Possibilitat d’accedir a permisos especials retribuïts, que permetin la flexibilitat indispensable, prèvia sol•licitud justificada a Recursos Humans de Banc Sabadell (Acord de Conciliació de Banc Sabadell del 16 de desembre de 2005)

. Accedir al permís especial no retribuït per afers personals, sense període de carència (Acord de Conciliació de Banc Sabadell del 16 de desembre de 2005)

. Flexibilitat dels criteris de concessió de préstecs o bestretes, per atendre situacions de necessitat (Acord de Conciliació de Banc Sabadell del 16 desembre de 2005)

L’assetjament sexual en el treball és una modalitat més de violència contra les dones, però històricament s’ha silenciat. Es tracta de situacions que abasten una àmplia gamma de conductes, que van des de les bromes o els comentaris degradants cap a les dones fins a l’atac sexual. En l’àmbit laboral, la taxa d’absentisme entre les víctimes d’assetjament sexual és molt elevada, per la qual cosa és imprescindible que les empreses es comprometin a garantir i fomentar un ambient de treball lliure de violència. L’assetjament sexual en el treball és penalitzat per llei, i no hem de ser testimonis muts del patiment de les companyes que el sofreixen.

No t’emportis els cops tu sola, no aguantis l’assetjament sexual en el teu lloc de treball tu sola, COMFIA-CCOO és al costat teu per ajudar-te en tot el que calgui a sortir d’aquest cercle de violència. Acudeix a les delegades i els delegats de COMFIA-CCOO de Banc Sabadell de seguida; deixar córrer el temps tan sols beneficia l’agressor, mentre tu estàs cada dia pitjor.


Adreces d’interès:

a. Secretaria de la Dona de CCOO de Banc Sabadell: sabadellmujer@comfia.ccoo.es

b. Insitut de la Dona: 016

c. Telèfon d’informació gratuït 24 h: 900 191 010

d. Telèfon d’informació gratuït 24 h (DTS per a dones sordes): 900 152 152

e. TELÈFON ÚNIC D’EMERGÈNCIES: 112

f. Comissió per a la investigació de maltractaments a dones (9 h a 21 h): 900 100 009
Novembre de 2007


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es