Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Pla de Prevenció a Banc Sabadell

26 06 07 CCOO no hem signat perquè considerem que el desplegament d’aquest pla de prevenció no assoleix les expectatives que la mateixa llei estipula. (PDF:Cat / Cas / Gal)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Pla de prevenció


El 15 de juny l’empresa i els representants de la UGT i la CGT van signar un acord, senzillament per donar cobertura sindical al que és una obligació legal per a l’empresa segons la Llei de prevenció de riscos laborals: tenir un pla de prevenció. CCOO no hem signat perquè considerem que el desplegament d’aquest pla de prevenció no assoleix les expectatives que la mateixa llei estipula i, encara més, tenint en compte que en l’article 2.2 de la Llei es diu que «les disposicions de caràcter laboral incloses en aquesta Llei i en les seves normes reglamentàries tindran, en tot cas, el caràcter de dret necessari mínim indisponible». Fent una similitud, ningú signaria un conveni en què el sou fos inferior al sou mínim interprofessional, encara que ens diguessin que a poc a poc s’aniria augmentant. Doncs bé, en aquest pla de prevenció li passa el mateix. Com a introducció a aquest pla de prevenció es defineix una política de prevenció de riscos laborals del grup Banc Sabadell. Estem d’acord en el plantejament teòric del pla, però en el desenvolupament no s’hi explica com el pensen posar en pràctica i, per tant, queda com un document totalment teòric, lluny de les necessitats d’actuació que requereixen les condicions actuals dels llocs de treball d’aquesta empresa. Quines propostes reals falten en aquest pla de prevenció per poder desenvolupar la política preventiva definida? • Com es pensa arribar a tota l’estructura organitzativa de l’empresa per aconseguir que tothom tingui una cultura preventiva? • Quines actuacions es pensen fer perquè les decisions d’empresa que afecten la plantilla realment es vegin des d’una òptica de prevenció de riscos laborals? • Com s’arribarà a tenir una definició estàndard de tots els llocs de treball perquè siguin ergonòmicament correctes i no afectin la salut dels treballadors i les treballadores? • Com pensa actuar l’empresa per millorar les condicions laborals reals de la plantilla per reduir les càrregues de treball excessives? • Com pensa actuar l’empresa per facilitar a tota la plantilla la realització de les revisions mèdiques corresponents? • Quines actuacions concretes i reals pensa adoptar l’empresa perquè després d’avaluar els diversos llocs de treball s’apliquin veritables mesures correctores? • ... Quina credibilitat ens mereix l’actitud de l’empresa, tot i que hi hagi una definició teòrica de bones intencions, si analitzem les seves actuacions des de l’aprovació de la Llei el 1995? • L’empresa decideix, unilateralment i sense informar ningú, exterioritzar la Medicina del Treball i tancar la Unitat Bàsica de Salut d’Oviedo. • L’empresa dilata en el temps els resultats i les pertinents mesures correctores de l’avaluació de riscos psicosocials que va haver de fer per complir una resolució de la Inspecció de Treball, que hauria de significar una actuació, entre altres aspectes, sobre les càrregues de treball. • L’empresa es nega a tramitar com a accidents de treball les diverses patologies que pateixen els seus treballadors motivades per l’estrès. • Després de l’aplicació del programa Proteo a gairebé tota l’organització, els llocs de treball encara són deficitaris ergonòmicament parlant i no hi ha hagut una actitud clara de millora, llevat del canvi de pantalles. • L’empresa es nega a acceptar com a accident de treball sense baixa les persones afectades per la lipoatròfia semicircular, de la qual en data d’avui ja hi ha 21 casos. • Continuen les greus mancances en els plans d’emergències dels edificis singulars. • ... Aquests són alguns dels aspectes que han tingut un pes específic a l’hora de valorar i optar per no signar aquest «acord» sobre el pla de prevenció. Des de CCOO entenem que el treball és un intercanvi comercial: temps i esforç a canvi de diners. La salut no ha de formar part d’aquest intercanvi. Per tant, nosaltres no volem ser partícips d’unes actuacions que l’única cosa que fan és emmascarar la prevenció i convertir-la en una normativa més de les moltes que hi ha en aquesta empresa. Potser els nostres companys i companyes de la UGT i la CGT ens explicaran per què ells sí que han decidit donar suport a l’empresa en aquesta aventura.


Sabadell, juny de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es