Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Lipoatròfia semicircular

30 04 07 Després de la publicació a la Intranet de la nota informativa del Comitè Estatal de Seguretat i Salut (en el qual CCOO hi som presents), i mantenint la nostra dinàmica de tractar els temes amb la màxima seriositat i rigor que ens caracteritza, volem que la plantilla d’aquesta empresa estigui informada en tot moment de quins aspectes considera CCOO que l’empresa hauria de posar en marxa a partir d’ara. (PDF:Cat / Cas / Gal)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Lipoatròfia Semicircular


Després de la publicació a la Intranet de la nota informativa del Comitè Estatal de Seguretat i Salut (en el qual CCOO hi som presents), i mantenint la nostra dinàmica de tractar els temes amb la màxima seriositat i rigor que ens caracteritza, volem que la plantilla d’aquesta empresa estigui informada en tot moment de quins aspectes considera CCOO que l’empresa hauria de posar en marxa a partir d’ara.

Considerem que s’han de clarificar unes qüestions que entenem que són importants per poder fer un seguiment exhaustiu dels diversos casos detectats de lipoatròfia semicircular, de les accions preventives a realitzar i com actuar davant dels possibles casos que puguin arribar a sorgir, per tant demanem a l’empresa que:
1. La lipoatròfia semicircular tingui la consideració d’accident de treball.
2. Ja que les autoritats sanitàries han confeccionat un protocol d’actuació davant l’aparició de la lipoatròfia semicircular, demanem a l’empresa que comuniqui la situació a les autoritats laborals i sanitàries, i que assumeixi com a propi el protocol d’actuació.
3. Que la empresa incorpori en les avaluacions de riscos que es fan en el centres de treball, les mesures pertinents amb la intenció de poder detectar ambients de treball adversos i evitar que es produeixin altres casos.
4. Que es creï una comissió delegada del Comitè de Seguretat i Salut per fer el seguiment pertinent de la situació actual i que disposi de la informació dels possibles casos que es puguin produir, així com de les actuacions que s’hagin de realitzar.

Insistim una vegada més que les causes que originen la Lipoatròfia Semicircular son multifactorials (alta càrrega electroestàtica-electromagnètica, baixa humitat a l’ambient, disposició biològica de cada persona, etc). Per tant, totes les persones que detectin que poden patir aquesta afectació és important que es posin en contacte de forma immediata amb Medicina de Treball.

Des de CCOO continuarem informant i treballant, en els marcs d’actuació que calgui, per a la millora de les condicions de treball i la salut dels treballadors. Per a qualsevol dubte quedem a disposició vostre.


Mayo del 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es