Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

8 de març - Dia internacional de la dona treballadora


08 03 07 Plans d´igualtat, que hauran de contenir, necessàriament, mesures relacionades amb:
- La selecció de personal
- Afavorir la promoció de les dones en llocs de responsabilitat on es troben subrepresentades.
- Establir les millores que permetin una efectiva conciliació de la vida personal i laboral.
- Regular protocols de prevenció i tractament de l’assetjament sexual a les empreses. -->Text


pdf
print
pmail
Vegeu pdf