Archivado en Comunicats

Manca personal

Aquesta és una de les primeres reflexions que ens fa tothom quan fem les nostres visites, tant a Oficines com a Departaments Centrals.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Ara, en arribar el període de vacances, les mancances s’agreugen i la situació és cada cop més insostenible.

Aquest problema ve provocat, exclusivament per la  Direcció, per la seva manca de previsió, i  per la seva política d’estalvi de costos  (excepte per nomenar un Secretari pel Consell d’Administració,  assessor extern).

A casa nostra, la política de personal és totalment inexistent, això ho sap tothom, el empleats i empleades que la patim, els sindicats (en particular CC.OO., que sovint ho hem denunciat) i suposem que també la pròpia Direcció és conscient del fet.
 
Com pot ser que el nombre d’empleats que estan per a fer suplències sigui cada any inferior si cada cop hi ha més oficines ?

Com pot ser que no existeixi personal per a fer substitucions en els Departaments Centrals ?

Com pot ser que els “anomenats“ equips comercials  continuïn existint de la manera que funcionen, malgrat tothom reconeix que les persones d’aquests equips són molt mes necessàries a les oficines on estan assignades ?

Com pot ser que continuï existint la roda, que només serveix per demostrar la supèrbia de qui l’ordena i de qui la formen. És un clar exemple d’ineficiència i ineptitud organitzativa. I no oblidem que a la roda, moltes vegades es dirimeixen disputes personals entre aquests personatges, i els perjudicats són els empleats i empleades sotmesos a interrogatoris infantils, morbosos i tafaners d’aquest addictes al poder. La pregunta: tens promès/a? És un gran clàssic a Caixa Laietana per accedir a  una contractació indefinida, sense més comentaris ..... 

Com pot ser que  no arribin ni currículums a Caixa Laietana ? De tant en tant s’ha de recórrer a ETT’s per a aconseguir candidats i, fins i tot, fa temps vàrem denunciar que hi havia oficines amb notes penjades sol•licitant personal.

Com pot ser que es deixi marxar tan fàcilment a aquest escàs personal?. Personal que, a més, ha demostrat la seva vàlua i la seva predisposició a treballar pel bé de l’Entitat, però personal que vol i exigeix també una millora substancial de les seves condicions laborals.

Aquest i altres exemples són la nostra denúncia. Aquesta qüestió ens preocupa i molt a CC.OO.. Volem millores a les condicions laborals,  no treballar per dos  i cobrar per la meitat.

Mataró, 18 de juliol del 2007

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es