Archivado en Comunicats

Manca personal


Aquesta és una de les primeres reflexions que ens fa tothom quan fem les nostres visites, tant a Oficines com a Departaments Centrals.


pdf
print
pmail

Ara, en arribar el període de vacances, les mancances s’agreugen i la situació és cada cop més insostenible.

Aquest problema ve provocat, exclusivament per la  Direcció, per la seva manca de previsió, i  per la seva política d’estalvi de costos  (excepte per nomenar un Secretari pel Consell d’Administració,  assessor extern).

A casa nostra, la política de personal és totalment inexistent, això ho sap tothom, el empleats i empleades que la patim, els sindicats (en particular CC.OO., que sovint ho hem denunciat) i suposem que també la pròpia Direcció és conscient del fet.
 
Com pot ser que el nombre d’empleats que estan per a fer suplències sigui cada any inferior si cada cop hi ha més oficines ?

Com pot ser que no existeixi personal per a fer substitucions en els Departaments Centrals ?

Com pot ser que els “anomenats“ equips comercials  continuïn existint de la manera que funcionen, malgrat tothom reconeix que les persones d’aquests equips són molt mes necessàries a les oficines on estan assignades ?

Com pot ser que continuï existint la roda, que només serveix per demostrar la supèrbia de qui l’ordena i de qui la formen. És un clar exemple d’ineficiència i ineptitud organitzativa. I no oblidem que a la roda, moltes vegades es dirimeixen disputes personals entre aquests personatges, i els perjudicats són els empleats i empleades sotmesos a interrogatoris infantils, morbosos i tafaners d’aquest addictes al poder. La pregunta: tens promès/a? És un gran clàssic a Caixa Laietana per accedir a  una contractació indefinida, sense més comentaris ..... 

Com pot ser que  no arribin ni currículums a Caixa Laietana ? De tant en tant s’ha de recórrer a ETT’s per a aconseguir candidats i, fins i tot, fa temps vàrem denunciar que hi havia oficines amb notes penjades sol•licitant personal.

Com pot ser que es deixi marxar tan fàcilment a aquest escàs personal?. Personal que, a més, ha demostrat la seva vàlua i la seva predisposició a treballar pel bé de l’Entitat, però personal que vol i exigeix també una millora substancial de les seves condicions laborals.

Aquest i altres exemples són la nostra denúncia. Aquesta qüestió ens preocupa i molt a CC.OO.. Volem millores a les condicions laborals,  no treballar per dos  i cobrar per la meitat.

Mataró, 18 de juliol del 2007