Archivado en Comunicados, Salario

INCENTIUS DESMESURATS

CC.OO. Caixa Ontinyent- Comunicat

La retribució variable de l’equip directiu es multiplica per dos.


Este artículo se publicó originalmente en Caixa Ontinyent (Comfia CCOO en Caixa Ontinyent) ,


pdf print pmail

En la sessió del Comité d’Empresa del passat 14 de març els representants de l’Entitat ens van informar de la qüantificació monetària dels incentius tant d’oficines com de serveis centrals corresponents a l’any 2006 i satisfets en la nòmina de febrer.

En la informació facilitada per l’Entitat, i a diferència d’altres anys, no apareixia detallada la retribució a oficines i tampoc es desglossava la partida destinada a caps de departament, d’staffs i equip directiu de Central. Posteriorment l’Entitat sí que ens va facilitar el detall de la retribució a oficines.

En la informació facilitada per la Caixa s’observen algunes dades que criden força l’atenció:

• La retribució agregada als caps de departament, d’staffs i equip directiu de Central s’ha incrementat un 47,40% en relació a l’any anterior (en el cas de l’equip directiu, la retribució variable s’ha multiplicat per 2).

• Esta retribució suposa ja el 77,47% del total de retribució variable a Serveis Centrals.

Per part de Caixa Ontinyent s’ha intentat justificar este fort increment per les diferències retributives que segons ells existixen en comparació a altres Entitats, però des de la representació sindical només apreciem un increment arbitrari i injustificat, més encara quan se’ns ha insistit tant en que amb el sistema del 2006 el que es pretenia prioritàriament era retribuir la venda. En este punt, tots els sindicats estàvem d’acord.

Si l’Entitat té realment intencions de disminuir les desviacions retributives dins i fora de la nostra Caixa, ara té una excel•lent oportunitat de fer-ho atenent la petició de CC.OO., del Comité i de la quasi totalitat de treballadors d’igualar el nombre de pagues per a tota la plantilla de Caixa Ontinyent.

Però seguir incrementant les diferències internes creiem honestament que no és el camí adeqüat per crear un bon clima laboral i reforçar la motivació de la plantilla, condiciones necessàries per a la bona marxa de l’Entitat.

Esperem que el nou model d’incentius que s’aplique a partir de l’any vinent (per a enguany no hi ha hagut acord amb el Comité), i que està elaborant-se amb la col•laboració de la representació laboral, ajude a reconduir la situació i siga de veritat un model de retribució equitatiu, objectiu i motivador.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es