CCOO Federaci贸n Servicios

Logo 1

INCENTIUS DESMESURATS

INCENTIUS DESMESURATS


La retribuci贸 variable de l聮equip directiu es multiplica per dos.

En la sessi贸 del Comit茅 d聮Empresa del passat 14 de mar莽 els representants de l聮Entitat ens van informar de la q眉antificaci贸 monet脿ria dels incentius tant d聮oficines com de serveis centrals corresponents a l聮any 2006 i satisfets en la n貌mina de febrer.

En la informaci贸 facilitada per l聮Entitat, i a difer猫ncia d聮altres anys, no apareixia detallada la retribuci贸 a oficines i tampoc es desglossava la partida destinada a caps de departament, d聮staffs i equip directiu de Central. Posteriorment l聮Entitat s铆 que ens va facilitar el detall de la retribuci贸 a oficines.

En la informaci贸 facilitada per la Caixa s聮observen algunes dades que criden for莽a l聮atenci贸:

La retribuci贸 agregada als caps de departament, d聮staffs i equip directiu de Central s聮ha incrementat un 47,40% en relaci贸 a l聮any anterior (en el cas de l聮equip directiu, la retribuci贸 variable s聮ha multiplicat per 2).

聽Esta retribuci贸 suposa ja el 77,47% del total de retribuci贸 variable a Serveis Centrals.

Per part de Caixa Ontinyent s聮ha intentat justificar este fort increment per les difer猫ncies retributives que segons ells existixen en comparaci贸 a altres Entitats, per貌 des de la representaci贸 sindical nom茅s apreciem un increment arbitrari i injustificat, m茅s encara quan se聮ns ha insistit tant en que amb el sistema del 2006 el que es pretenia priorit脿riament era retribuir la venda. En este punt, tots els sindicats est脿vem d聮acord.

Si l聮Entitat t茅 realment intencions de disminuir les desviacions retributives dins i fora de la nostra Caixa, ara t茅 una excel聲lent oportunitat de fer-ho atenent la petici贸 de CC.OO., del Comit茅 i de la quasi totalitat de treballadors d聮igualar el nombre de pagues per a tota la plantilla de Caixa Ontinyent.

Per貌 seguir incrementant les difer猫ncies internes creiem honestament que no 茅s el cam铆 adeq眉at per crear un bon clima laboral i refor莽ar la motivaci贸 de la plantilla, condiciones necess脿ries per a la bona marxa de l聮Entitat.

Esperem que el nou model d聮incentius que s聮aplique a partir de l聮any vinent (per a enguany no hi ha hagut acord amb el Comit茅), i que est脿 elaborant-se amb la col聲laboraci贸 de la representaci贸 laboral, ajude a reconduir la situaci贸 i siga de veritat un model de retribuci贸 equitatiu, objectiu i motivador.