Archivado en Comunicats

Pla de mobilitat P.I. Can Sant Joan

16 06 06 Cal que empreses, que ni son contaminants ni tenen moviments importants de mercaderies, deixin de desubicar els seus emplaçaments cap a polígons fora dels centres urbans. (PDF:Cat.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Pla de mobilitat P.I. Can Sant Joan


El dia 29 de maig passat es va fer la primera reunió del grup de treball per a la redacció del Pla de la Mobilitat del Polígon de Can Sant Joan i àmbit d’influència.

Des de CCOO volem reiterar el nostre agraïment a tots els que vàreu participar en l’enquesta sobre mobilitat que en el seu dia vam distribuir.

El treball elaborat pels delegats de CCOO de les empreses del polígon a partir de les vostres respostes està servint de base per al treball que ha iniciat la consultora Assessoria d’Infrastructures i Mobilitat, l´empresa encarregada d’elaborar els estudis de viabilitat del Pla de Mobilitat del polígon.

També volem aprofitar per recordar, una vegada més, la falta d’implicació del Banc de Sabadell en tota la problemàtica generada pels desplaçaments massius que ha originat la seva decisió d’ubicar un centre corporatiu fora de nuclis urbans i la problemàtica social i mediambiental que els desplaçaments dels treballadors comporten.

En diverses ocasions hem sol·licitat a l’empresa la instauració d’un servei d’autobús d’empresa amb sortida, com a mínim, des de Sabadell i Barcelona, els dos orígens més significatius dels treballadors del centre corporatiu. La resposta, fins ara, ha estat sempre negativa.

Cal que empreses, que ni son contaminants ni tenen moviments importants de mercaderies, deixin de desubicar els seus emplaçaments cap a polígons fora de centres urbans. Aquesta tendència no respon més que a un criteri d’estalvi que desprecia qualsevol altra consideració, com pot ser el risc a que exposa els seus empleats o les emissions contaminants que provoquen indirectament, ja que els seus empleats es veuen pràcticament obligats a la utilització de vehicles privats per arribar als centres de treball. El mínim que s´espera, i que haurien de liderar, és que participessin activament a pal·liar els costos socials que la seva desubicació genera, sobretot quan pretén, com fa el Banc de Sabadell, obtenir qualificacions d´empresa socialment responsable.

Cal que les administracions locals deixin de promoure indiscriminadament l’ocupació de terrenys industrial per part d’aquestes empreses pel sol interès dels impostos que poden recaptar. Cal promoure lleis que regulin quina mena d’empresa pot o no pot ubicar-se en aquests terrenys. I si, tot i així, desubiquen els seus centres dels nuclis urbans, gravar-les impositivament per tal de millorar les infrastructures i possibilitar que els transports públics siguin efectius i adients per donar cobertura als treballadors que ho necessitin o decideixin fer-ne ús.

Un cop més agrair-vos el vostre interès. Seguirem informant a mesura que tinguem més notícies.


Sant Cugat, juny del 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es