Archivado en Comunicats, Salari

El retorn del Sr. Jaume Puig

22 08 05 Les bones polítiques de gestió responsable han de practicar-se en primer lloc pels màxims responsables d’aquesta empresa, del contrari, sempre existirà una cultura de gestió de les persones mal entesa i pitjor percebuda. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


El retorn del Sr. Jaume Puig


Hem rebut una còpia d’un correu enviat als Directors Regionals pel Sr. Jaume Puig, Director de Banca Comercial, en el qual indica un nombre determinat d’oficines de cadascuna de les regionals que, sembla, no han aconseguit els objectius desitjats en algunes campanyes. El Sr. Puig exigeix que es transmeti àmpliament el seu correu als Directors de Zona. El Sr. Puig, lluny de la voluntat que ens va manifestar d’excloure el fustigament i la persecució com a mètode de direccionament del negoci, afirma taxativament que qui no obté els resultats és perquè no és responsable i que ell no està disposat a que “li prenguin el pèl”. No manifesta cap interès pels problemes que hagin pogut tenir les oficines. Senzillament dóna per bo la manca de professionalitat dels afectats. Sense aprofundir en aquesta qüestió, nosaltres diem que tots som conscients de la problemàtica generalitzada que s’ha generat a la xarxa arrel de les fusions bancàries, canvis organitzatius i de plataforma informàtica, reduccions de plantilla i manca de suplències en tota l’organització. Aquesta situació és especialment greu a Andalusia que, de manera escandalosa i reconeguda, ha estat i està encara afectada per la manca de recursos; també a Madrid que pateix problemàtiques importants de fusió, recol·locació, formació i perfils professionals. O, en el cas de Banco Herrero, amb oficines d’una plantilla mínima, de vegades de dues persones. COMFIA-CCOO, contràriament al Sr. Puig, creiem que Banc Sabadell té una excel·lent plantilla, la professionalitat de la qual ha estat demostrada amb escreix durant els difícils i durs quatre anys últims, i que evidencia, a més a més, els resultats que obté el banc. Si el Sr. Puig indica en el seu correu que es transmeti el seu missatge als DZ, aquests ho transmetran als seus respectius DO i no hem vist en el correu cap consell per a modular el discurs i procurar solucionar la problemàtica que ha pogut provocar aquests resultats, tampoc planteja la possibilitat de dotar amb més recursos si fan falta. Només amenaça. Ens temem, excepte si els DR o DZ són més conscients que el Sr. Puig de les dificultats de les oficines en la seva tasca diària i actuen responsablement, que aquests directius acataran les ordres del Subdirector General i fustigaran als DO de la seva zona, seguint l’habitual procés de cascada imparable. Les bones polítiques de gestió responsable han de practicar-se en primer lloc pels màxims responsables d’aquesta empresa, del contrari, sempre existirà una cultura de gestió de les persones mal entesa i pitjor percebuda. Des d’aquí, instem el Sr. Puig a que porti a la pràctica el seu propi discurs teòric sobre polítiques de direccionament basades en la corresponsabilitat i el suport al personal que és al seu càrrec, i també demanem als DR i DZ que demostrin la seva professionalitat aplicant una gestió de suport al personal del seu àmbit i exigint a la Direcció de Banca Comercial i de RH els recursos humans i logístics necessaris per poder treballar dignament. Les polítiques de gestió que es basen en l’exigència continuada de resultats, aplicant al mateix temps retallades de despeses d’explotació tenen un límit. Ja és hora que els dirigents d’aquesta empresa moderin les seves ambicions. Si, com manifesten contínuament, volen millorar el deteriorat clima laboral actual hauran d’entendre que, de vegades, per guanyar CAL INVERTIR. Ens agradaria saber com han transmet els DR i DZ al seu àmbit geogràfic el missatge del Sr. Puig i estem també interessats en conèixer l’opinió del personal de Banca Comercial sobre les polítiques que s’apliquen en aquesta Direcció, per la qual cosa us animem a que ens feu arribar les vostres opinions a través del nostre correu electrònic que podeu trobar en aquest comunicat o des de la nostra pàgina web. Sabadell, agost de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es