Archivado en Comunicats, Salari

El dia després

29 06 05 La direcció de Recursos Humans de Banc Sabadell no es pren cap molèstia a explicar clarament què ha fet i què vol fer a les nostres nòmines. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


El dia després


La direcció de Recursos Humans no es pren cap molèstia a explicar resHa tornat a passar: aquest mes de juny, amb l´aplicació de l´increment de conveni, la nostra nòmina, que és el document legal que evidencia les condicions salarials de la nostra relació laboral amb el banc, ha patit tot tipus de modificacions sense que la Direcció de Recursos Humans expliqui clarament què ha fet i què vol fer.El sistema retributiu nou, anomenat Salari Assignat Anual, ha propiciat que a la intranet tots puguem accedir a la nostra fitxa salarial, la qual cosa ens alegra, però també ha fet que Recursos Humans, quan ha aplicat el conveni, hagi modificat l´estructura de la nostra nòmina amb la intenció de fer desaparèixer, en la mesura que poden, els plusos voluntaris diferents del B-50 ("millora voluntària").És important contrastar la fitxa salarial de maig amb la de junyEntendreu millor què ha passat si contrasteu la fitxa salarial anualitzada de maig amb la de juny, veureu que l´import total del salari assignat anual ha estat incrementat un 0,55% de l´import anual de conveni. Aquest és el resultat final per a la plantilla excepte per a les 600 persones que, el febrer, van veure com se´ls absorbia el 0,7% de desviació de l´IPC de l´any anterior i ara han vist com se´ls absorbeix el 2,85% de conveni. Recordareu que vam anunciar que l´increment de salari el febrer d´un 2,30% per a la plantilla en general (hi va haver augments superiors a aquest percentatge, inferiors o inexistents) era un pagament a compte del conveni. Conseqüentment, la signatura del conveni amb un 2,85% d´increment ha provocat l´augment del 0,55% esmentat.Banc Sabadell fa desaparèixer els plusos voluntaris o els redueixL´empresa ha incrementat els conceptes de conveni amb el 2,85% (absorbint del B50 el 2,30% que va augmentar el febrer) i ha traslladat aquesta quantitat dels plusos E07, B05 i B06 (per aquest ordre i a qui els tingui) al plus B50. D´aquesta manera i sense comunicació prèvia, en alguns casos fa desaparèixer la totalitat de plusos i en d´altres els disminueix. I així seguiran fins que desapareguin del tot.Qui percep un salari superior a la valoració del seu lloc de treball, pot veure com es congela el seu salariEn el sistema nou de Salari Assignat Anual, el responsable de la unitat de treball decideix com retribuir els seus empleats, però queda limitat pels pressupostos, marcats per la Direcció General, d´increment global de massa salarial. D´igual manera, l´import que disposa cada unitat és determinat pel marge que es produeix entre la valoració dels llocs de treball de la seva unitat i el salari efectivament percebut per la plantilla. A més dels límits econòmics esmentats, hi ha unes directrius també predeterminades. Una de les més importants és que les persones que perceben un salari superior al de la valoració del seu lloc de treball puguin veure com es congela el seu salari, cosa que ha estat general entre els tècnics amb funció administrativa (del Sabadell, de moment). Per això, el febrer es va absorbir a 600 persones (les mateixes que ara tampoc rebran el 2,85%) que han vist com, per canvis organitzatius de l´empresa, el valor del seu lloc de treball es devaluava any rere any.Les claus d´aquest sistema rauen en un criteri d´augment anual global que inclou qualsevol aplicació de conveni o millora voluntària i queda exclosa la retribució variable. Per exemple, si l´increment anual que s´assigna a una persona és el 3%, aquest increment inclourà qualsevol aplicació de conveni: increment salarial, triennis, canvi de categoria i possibles retribucions voluntàries.Imaginem que hi haurà molts dubtes i casuístiques, per la qual cosa en els comunicats pròxims reflectirem les situacions diferents i les accions legals possibles que es puguin derivar d´algunes d´aquestes casuístiques, sobretot per a les persones que se’ls va congelar el salari per absorcions indiscriminades i, fins i tot, desaparició de conceptes retributius que no tenen la mateixa naturalesa salarial que el conveni (“plus de dedicació”).L´empresa vulnera la legalitat vigent amb el B06És raonable que una empresa vulgui tenir una estructura salarial més clara i senzilla, però les accions de Recursos Humans basades a portar a terme modificacions unilaterals en la nòmina, per tal d´aconseguir el seu desig de mantenir únicament el B50 (millora voluntària), obviant qualsevol tipus de comunicació individual o col·lectiva i vulnerant la legalitat vigent en el cas del plus de dedicació (B06). És una nova demostració de la prepotència que ha caracteritzat els últims temps les polítiques de Recursos Humans, que no responen a les expectatives mínimes d´una relació contractual, ni a les normes bàsiques de respecte que tot treballador es mereix.

No s´ha de ser molt llest per entendre que per complir uns pressupostos generals ajustats d´increment de massa salarial total d´aproximadament el 3% (quan el conveni preveu un increment del 2,85%) i, alhora, manté una política de retribució/incentivació extraconveni àmplia i substancial, algú hi ha de perdre… i, és clar, no seran pas ells, oi?


Sabadell, 30 de juny de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es