Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Riscos psicosocials al grup Banc Sabadell

25 05 05 L´auditoria de salut laboral elaborada per Price Waterhouse Coopers considera insuficient l´avaluació de riscos del grup Banc Sabadell perquè no s´han valorat els riscos psicosocials. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Riscos psicosocials al grup Banc Sabadell


L´auditoria de salut laboral elaborada per Price Waterhouse Coopers considera insuficient l´avaluació de riscos del grup Banc Sabadell perquè no s´han valorat els riscos psicosocialsL´empresa ha fet, malauradament de manera unilateral, sense la participació efectiva dels sindicats, un estudi de factors psicosocials en relació amb l´absentisme de causes psicògenes a unes quantes oficines (aproximadament unes 40 de les 1.000 que hi ha al grup), fent servir el mètode d´Avaluació de Factors Psicosocials de l´INSHT. Malgrat el mètode que han fet servir, els resultats obtinguts detectaven l´existència d´una càrrega mental excessiva i, conseqüentment, s’haurien d´establir mesures preventives adequades, amb l´objectiu d´evitar al treball un perjudici per a la salut als possibles treballadors i treballadores que hi estan exposats. És molt probable que l´aplicació d´un mètode d´identificació i d´avaluació, més participat i objectiu, donés uns resultats de probabilitat de risc de perjudicis més elevats per a la salut. Encara és hora que el Servei de Prevenció comuniqui als sindicats i als treballadors la relació dels llocs de treball o els empleats concrets que estan exposats a aquest risc. Tampoc ha pres cap tipus de mesures preventives adequades per evitar els perjudicis per a la salut de la plantilla. Atès que hi ha una manca de protecció davant dels riscos laborals d´origen psicosocial, que no hi ha actuacions concretes en els treballadors afectats i que tampoc les veiem reflectides en la Memòria d´Actuacions ni en la Planificació Preventiva d´aquest any, COMFIA-CCOO ens veiem obligats a interposar una denúncia davant de la Inspecció de Treball, amb la finalitat que es regularitzi la situació al grup Banc Sabadell i es compleixi la Llei. S´ha fet una primera entrevista amb la Inspecció de Treball, en la qual ha quedat palesa l´obligació empresarial de protegir degudament la salut dels treballadors, davant de tots els riscos laborals presents en el centre de treball que els puguin afectar, inclosos els d´origen psicosocial. Des de COMFIA-CCOO mantenim una acció contínua de conscienciació sobre la importància dels "invisibles, però presents" riscos psicosocials, que són factors de risc laboral que ens poden afectar greument en el desenvolupament del nostre treball diari. Continuarem informant de les novetats que es produeixin.


Sabadell, maig de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es