Archivado en Convenis Col·lectius

Empreses de Treball Temporal

IV Conveni Col·lectiu Estatal d'ETT


Les parts legitimades en l'àmbit d'aplicació del present Conveni, acorden que l'estructura de negociació col·lectiva en el sector d'activitat de les empreses de treball temporal quedi integrada per unitats de negociació d'àmbit estatal i de Comunitat Autònoma.


pdf
print
pmail