Curs sobre la prevenció del blanqueig de capital

Archivado en Comunicats

Curs sobre la prevenció del blanqueig de capital


05 06 03 Es recorda què diu la normativa del Banc Sabadell sobre les accions formatives: la voluntarietat de l’assistència fora de la jornada laboral a aquests cursos, la facturació a 901-Formació de les despeses de desplaçament des del domicili particular i la compensació de les hores de formació en hores de llicència retribuïda. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail


CURS SOBRE LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITAL


En relació amb les convocatòries a un “curs” presencial sobre “la prevenció del blanqueig de capital” que s’està fent als empleats de la xarxa, us recordem què diu la normativa del Banc Sabadell sobre les accions formatives:

El Banc adquireix el compromís que la formació es porti a terme dins de la jornada laboral legalment establerta. En el cas que es faci fora de la jornada laboral, serà voluntària per part de l´empleat/ada i es compensarà cada hora de formació amb una hora de llicència retribuïda. Als efectes del control de les hores que cada empleat podrà compensar, s´estipularan les hores necessàries per fer cada curs i es publicaran en el catàleg de cursos. Així, cada responsable d´Unitat controlarà les hores de formació efectuades pel personal del seu àmbit fora de la jornada laboral, amb la finalitat de compensar-les amb llicències retribuïdes, les quals seran autoritzades mitjançant la intranet com a llicència per formació.

El Banc pagarà l´allotjament i manutenció en cas que la formació sigui de caràcter presencial i impliqui extensió de jornada laboral. Les despeses de desplaçament per assistir als cursos de formació serà en tot cas a càrrec del Banc.

S’ha de subratllar que és el Banc qui té, obligat per llei, la responsabilitat de formar als seus empleats. Que la convocatòria sigui a les cinc de la tarda per tal que, segons la nova normativa de despeses, no sigui considerada “extensió de jornada laboral” i estalviar-se el cost de manutenció, que com sempre anirà a càrrec de la butxaca del treballador, no els eximeix de la voluntarietat de l’assistència fora de la jornada laboral a aquests cursos, la facturació a 901-Formació de les despeses de desplaçament des del domicili particular i la compensació de les hores de formació en hores de llicència retribuïda.


Barcelona, 5 de juny de 2003