Archivado en Comunicats

Pagament de xecs/pagarés falsificats

03 02 03 Sanció a caixers de l´entitat per haver pagat pagares falsificats. Es recorden les normatives a seguir de manera escrupulosa per evitar sancions. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


PAGAMENT DE XECS/PAGARÉS FALSIFICATS


L’empresa ha decidit sancionar amb falta greu els caixers o caixeres que paguin els talons/pagarés falsificats que es presentin per caixa. És per això que us recordem novament que és de vital importància que apliqueu estrictament no solament les normes de seguretat del manual, sinó també les instruccions que hi ha a la intranet. Als caixers i caixeres d’aquesta empresa no se’ls dóna cap informació ni teòrica ni pràctica sobre com es detecten falsificacions. A més a més, l’empresa ha anul·lat unilateralment una mesura de prevenció important: ja no és obligatori tenir la conformitat del client per al pagament d’imports superiors a 1.800 euros. Ara el límit és de 6.000 euros. La decisió i la responsabilitat del pagament des de 1.800 euros fins a 6.000 euros és del caixer, qui haurà de contactar amb el client “si es sospita de la bondat de l’operació per l’aspecte o actitud del prenedor”. Qui es pot considerar sospitós? Les persones que presenten els documents falsificats són professionals, no solament per la seva actitud, sinó també per la qualitat de les falsificacions que fan servir. La utilització de sistemes informàtics moderns ha afavorit que la qualitat de les falsificacions sigui molt alta i molt difícil de detectar a cop d’ull. L’únic mitjà que l’empresa posa a disposició nostra és la làmpada de llum ultravioleta. Tots sabem que aquest element no té cap tipus de manteniment i que només es canvia quan la bombeta es fon. Tanmateix, les bombetes perden lluminositat amb el seu ús i, per tant, perden efectivitat fins que finalment es fonen. Aquest funcionament defectuós també passa a ser responsabilitat dels caixers, quan hauria de ser de l’empresa. Només ens resta la nostra experiència, atès que l’empresa no ens dóna cap formació sobre això. És molt important que es segueixin de manera estricta les instruccions que trobareu a INTRANET-PEOPLE-SEGURETAT-MODUS OPERANDI i es facin totes les comprovacions, pas a pas. Oblidar alguna d’aquestes instruccions en el pagament d’un xec/pagaré falsificat, implica una sanció segura per part de l’empresa. En cas de qualsevol dubte, heu d’informar a la Direcció de l’oficina, per tal que sigui ella la que decideixi quines mesures prendre. La pressió de l’empresa perquè no hi hagi cues a la caixa (actitud de les direccions d’oficines, pantalla per indicar el nombre de persones esperant…) no us ha de fer oblidar les precaucions en el pagament de xecs/pagarés. Hem d’actuar amb la màxima diligència en el nostre treball, però sempre extremant les mesures de verificació i seguretat. Hem de tenir present que qualsevol pagament d’un document falsificat o manipulat, comporta una sanció per falta greu.


Sabadell, 5 de febrer de 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es