Archivado en Comunicats, Previsio Social

PLA DE JUBILACIONS PARCIALS

Caixa Sabadell - Comunicat

Avui s’ha signat l’acord per establir un Pla de Jubilacions Parcials (en endavant PJP) amb contracte de relleu a Caixa Sabadell.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Què és el PJP ?

 

La jubilació parcial amb contracte de relleu permet a un treballador anticipar la seva jubilació (a temps parcial) sempre que l’empresa contracti indefinidament a un altre persona que estigui a l’atur, i que la seva base de cotització sigui com a mínim el 65 % de la base de cotització de la persona que opta a la jubilació parcial (en l’actualitat aquest requisit no és exigible, però properament serà obligatori). 

 

El treballador jubilat parcialment continua en actiu una part de la seva jornada i cobra una pensió de jubilació proporcional al temps no treballat. Aquest fet no afecta en absolut a la pensió de jubilació total que percebrà a partir dels 65 anys.

 

A qui va dirigit ?

 

Als empleats que voluntàriament es vulguin adherir, amb més de 60 anys d’edat, que tinguin més de 30 anys cotitzats a la SS i reuneixin els requisits per poder accedir a la pensió de jubilació.

 

Quines són les condicions ?

 

Ø      JORNADA: Es prestarà servei un temps equivalent al 15 % de la jornada anual. La Caixa establirà, en cada cas i amb el preavís corresponent, com es realitzarà aquesta jornada.

Ø      RETRIBUCIÓ: Es percebrà anualment un salari equivalent al 87,5 % de la total retribució fixa bruta anual que correspongui en tot moment.

 

Els altres beneficis socials (pla de pensions, condicions econòmiques, ajuts...) s’aplicaran com si es realitzes la jornada a temps complet.

 

 

Des de la Secció Sindical de CCOO valoren positivament aquest acord. És positiu perquè dona sortida a les expectatives d’una part de la plantilla, que porta molt temps esperant aquesta oportunitat.

 

És positiu perquè el percentatge de salari garantit engloba tots els conceptes salarials fixes i representa entre el 89i el 95% del salari net (depenent dels casos). Un pacte que hagués garantit el 95% del salari pensionable seria inferior que aquest.

 

És positiu perquè garanteix el 100% de l’aportació anual al pla de pensions i la resta de beneficis socials.

 

És positiu perquè els empleats que s’acullin no tenen cap perjudici en la seva pensió de jubilació futura a partir dels 65 anys.

 

I finalment, és també positiu perquè és un sistema legal, transparent i universal amb igualtat de condicions.

Per qualsevol aclariment o consulta que vulgueu fer estem a la vostre disposició.

 

Sabadell a 16 de març de 2007

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es